Randstadrail OV-terminal

foto
Peutz

Het station Den Haag Centraal is ingrijpend verbouwd. Hierbij is de nieuwe randstandrailverbinding in het tramstation opgenomen en is de verbinding met het treinstation verbeterd. Eén van de eerste werkzaamheden was de aanpassing van het tramplatform boven de treinsporen ten behoeve van het gebruik door Randstadrail. Het tramplatform van Randstadrail werd in 2006 opgeleverd.

Geluid en trillingmetingen

Voor de realisatie van het tramplatform zijn in de bestaande situatie geluid- en trillingmetingen uitgevoerd. Op basis van deze metingen is een prognose gemaakt van de trillingen in de nieuwe constructie van het tramplatform. Hierbij is naast de metingen gebruik gemaakt van een rekenmodel gebaseerd op een massaveermodel van de constructies. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende typen spooropbouw.

Adviezen

Op basis van de metingen en berekeningen zijn adviezen opgesteld om de optredende geluid- en trillingniveaus op het tramplatform en in de stationshal te beperken. Deze hadden onder meer betrekking op de constructie, de spooropbouw en de ruimteakoestiek.

Opdrachtgever
Projectorganisatie Randstadrail te Den Haag
Stad
Den Haag
Land
Nederland