Explosieveiligheid

02-11-2015

Peutz heeft expertise in huis op het gebied van explosieveiligheid. Wij rekenen aan het ontstaan en de effecten van explosies in de tunnelbouw, industrie en offshore. Daarnaast zijn wij actief op het gebied van ATEX-zonering en de veiligheid van vuurwerk en vuurwerkopslagen.

Explosieberekeningen

Wij bepalen het risico op het ontstaan van explosies, en berekenen we met het programma Flacs de kracht van gasexplosies in gebouwen (ISO), offshore (IMO) en in de open lucht. Zo kunnen wij adviseren over de maatregelen om de kans op een explosie zo klein mogelijk te maken, en de gevolgen van een explosie te beperken.

De maatregelen worden afgestemd op de installatie en/of het proces, het soort en de hoeveelheid gas/damp die kan ontstaan, en de condities ter plaatse (druk, temperatuur, windinvloeden, afscherming etc) en de inpasbaarheid in het project.

 

Recentelijk heeft Peutz ook onderzoek gedaan naar explosies in twee praktijksituaties:

 

  • Berekeningen aan de drukgolf die via een explosieluik in de buitenlucht ontstaat, om het effect op omliggende bebouwing (rondvliegend puin, sneuvelen beglazing, constructief bezwijken) te bepalen.
  • Berekeningen aan de effecten van een explosie in een verkeerstunnel. Daarbij is het effect van de explosie in de tunnel en buiten de tunnel (veiligheid van personen, tunnel) onderzocht.

Van beide studies is een video op YouTube beschikbaar, waarin de drukopbouw in de ruimte / tunnel en de drukgolf in de buitenlucht bij een explosie in een techniekruimte en in een verkeerstunnel zijn gevisualiseerd. In de verkeerstunnel is daarbij het effect van een file op de drukgolf in de tunnel onderzocht.

https://www.youtube.com/watch?v=YC33ayLMhxc

https://www.youtube.com/watch?v=E7IC1rYbANs

Contactpersoon: j.vanoerle [at] peutz.nl (subject: Explosieveiligheid) (Jur van Oerle)