Samen werken aan een veilig Nederland

19-12-2017

Op 14 december vond de 12e editie van het jaarcongres Relevant, hét congres voor Externe Veiligheid, plaats in De Fabrique te Utrecht. De veranderingen die de Omgevingswet voor het werkveld met zich mee gaat brengen stonden centraal tijdens het congres. Zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus waren hierbij aanwezig. Tijdens het congres hebben de Peutz adviseurs Mijntje Pikaar en Koen van der Nat een tweetal lezingen verzorgd.

PGS 15 in de Praktijk

De richtlijn PGS 15 stelt eisen met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In de praktijk kan niet altijd aan de standaard eisen uit de PGS 15 worden voldaan. In zo'n situatie kan gezocht worden naar een andere uitvoering van de opslag waarbij sprake is van een aan de PGS 15 gelijkwaardig veiligheidsniveau; maar wanneer is er precies sprake van gelijkwaardigheid? Tijdens de lezing ging Paula Bohlander (NEN) in op de PGS nieuwe stijl in relatie tot gelijkwaardigheid. Mijntje Pikaar (Peutz) behandelde aan de hand van praktijksituaties de wijze waarop gelijkwaardigheid kan worden onderbouwd. De presentatie van Mijntje Pikaar is hier te downloaden.

Dilemma’s bij bouwen nabij risicobronnen

Wet- en regelgeving stelt eisen aan het bouwen nabij risicobronnen, zoals transport van gevaarlijke stoffen of risicovolle inrichtingen, om te komen tot een ‘veilige’ situatie. Met de introductie van ‘plasbrand’-aandachtsgebieden schuift een afweging omtrent het veilig bouwen voor een belangrijk deel op naar de concrete bouwaanvraag. Waar regels schuren wordt gezocht naar een andere manier om een gelijkwaardig veiligheidsniveau te realiseren. Waar liggen hier de grenzen? Aan de hand van enkele praktijkcasussen gaven Jan-Willem Wijngen (DPA) en Koen van der Nat (Peutz) inzicht in de dilemma's die hierbij een rol spelen. Ook werd ingegaan op de toekomstige mogelijkheden voor het onderbouwen van gelijkwaardigheid. Naast plasbranden kwam ook het explosiebestendig bouwen en het omgaan met vrijkomen van toxische gassen aan de orde. Hierbij gaf Koen van der Nat inzicht in de rol van meet- en rekenfaciliteiten, zoals Computational Fluid Dynamics (CFD), het laboratorium voor brandveiligheid en het laboratorium voor windtechnologie bij het onderbouwen van gelijkwaardigheid. De presentatie is hier te downloaden.

Zie hier voor meer informatie over externe veiligheid.

Heeft u nog vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact op met m.pikaar [at] peutz.nl (Mijntje Pikaar) of k.vandernat [at] peutz.nl (Koen van der Nat).