Nieuws

Duurzaamste monument van Nederland

10-07-2009
Het gemeentelijk monument Central Post (voormalige expeditieknooppunt van Rotterdam) wordt door de renovatie het duurzaamste monument van Nederland. Het gebouw kent een GreenCalc score label A (MIG 252) en voldoet daarmee tevens aan de ambitieuze eisen aan een 40% CO2-uitstoot reductie ten opzichte van het Bouwbesluit van 2007.

Concert Kane in het ADO stadion

09-06-2009
Zaterdagavond 6 juni jl. heeft de Haagse rockband Kane een concert gegeven in het ADO stadion. Het concert gold als proefconcert om het ADO stadion te testen als locatie voor popconcerten. Peutz heeft in opdracht van ADO geluidmetingen in en rond het stadion uitgevoerd.

Wiek van windmolen valt op snelweg A6

28-05-2009
Op 27 mei 2009 is een blad van een windmolen op de afrit en een deel van de snelweg A6 terecht gekomen. Hierbij zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De oorzaak is nog niet bekend, mogelijk is een verzwakking van de constructie opgetreden door blikseminslag tijdens het noodweer van maandagnacht.

Peutz medewerker wint Kees van der Linden Prijs

19-05-2009
Marco van Beek van Peutz heeft de Kees van der Linden Prijs 2007-2008 gewonnen voor het beste studentenartikel. De prijs werd door Kees van der Linden uitgereikt op de 3e Kennisdag Bouwfysica die op 14 mei jl. in Delft werd gehouden. Het artikel is geplaatst in Bouwfysica 2-2007 en heeft de titel: "Praktijkonderzoek thermisch comfort.

Kennisdag bouwfysica

11-05-2009
Op 14 mei 2009 vindt de 3e NVBV Kennisdag Bouwfysica plaats, dit jaar georganiseerd in samenwerking met de TU Delft, faculteit Bouwkunde en sectie Climate Design. Peutz sponsort deze dag en Hanneke Peperkamp van Peutz zal hier een lezing verzorgen met als onderwerp ‘’Geluidabsorptie in relatie tot thermische capaciteit betonkernactivering’’.

Wijziging Regeling bodemkwaliteit

24-04-2009
De wijziging van de Regeling bodemkwaliteit is d.d. 9 april 2009 van kracht geworden. Één van de wijzigingen heeft betrekking op het metaal barium (deze stof is opgenomen in het standaard analysepakket voor grond- en grondwateronderzoek).

NSL-derogatie

09-04-2009
Brussel gaat akkoord met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en verleent Nederland derogatie. De Europese Commissie vindt dat Nederland met het NSL aantoont dat het de overschrijdingen van de luchtkwaliteit op korte termijn aanpakt en hiervoor een sluitend pakket aan maatregelen heeft.

Digitale verplichting Wro uitgesteld tot 1 januari 2010

08-04-2009

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening is in werking getreden op 1 juli 2008. Deze wet regelt onder andere hoe bestemmingsplannen worden opgesteld.

Nieuwe vestiging in Berlijn

07-04-2009
Vrijdag 20 maart is de nieuwe Peutz vestiging in Berlijn van start gegaan.

De vestiging versterkt de regionale inzetbaarheid van Peutz, en zal een belangrijke bijdrage aan het advieswerk voor de Staatsoper in Berlijn leveren.

Peutz Consult GmbH
Knesebeckstraße 93
10623 Berlin

Peutz gaat de Staatsoper Unter den Linden adviseren

06-04-2009
Peutz gaat de Staatsoper Unter den Linden in Berlijn adviseren Peutz heeft opdracht gekregen voor de zaalakoestische advisering en het A/V-ontwerp van de Staatsoper.