Nieuws

Presentaties Open Dagen laboratorium voor brandveiligheid Peutz

23-12-2010

Op 22 en 23 september 2010 hebben de Open Dagen van het geaccrediteerde Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid in Roermond plaatsgevonden.

Subsidieregeling veilig werken

09-12-2010

Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is recent een subsidieregeling in het kader van veilig werken gepubliceerd. Doel van de stimuleringsregeling is veilige en gezonde arbeidsplaatsen te realiseren. Adviestrajecten op het gebied van (gezondheids)risico's op de arbeidsplaats komen voor vergoeding in aanmerking.

Duurzame opwekking van energie: gft-vergister wint stimuleringsprijs

11-11-2010

ROVA en HVC hebben 4 november j.l. met de vergister voor gft-afval in Zwolle een stimuleringsprijs gewonnen. De prijs is een initiatief van Agentschap NL, de organisatie die namens het ministerie van Economische Zaken, duurzame initiatieven ondersteunt.

ISRA en ICA 2010

27-10-2010

Voor het opstellen van een goed advies is een gedegen en actueel kennisniveau vereist. Het doorlopend ontwikkelen en bijhouden van de benodigde kennis wordt door Peutz onder andere gerealiseerd door het actief participeren in vakinhoudelijke congressen.

Heruitgave Handleiding meten en rekenen Industrielawaai

27-10-2010

De "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", die mede door Peutz is opgesteld, is opnieuw als papieren versie bij Uitgeverij Berghauser-Pont verkrijgbaar. Voor meer informatie: j.granneman [at] zoetermeer.peutz.nl (Jan Granneman).

Kwaliteitsslag infrarood thermografie

26-10-2010

Sinds enkele maanden beschikt een aantal specialisten van Peutz over het certificaat “thermograaf level 1” volgens SNT-TC-1A en conform ISO 18436-7. Peutz onderscheidt zich met deze kwalificaties van de concurrentie.

Handleiding meten en rekenen Industrielawaai

06-10-2010
De "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", die mede door Peutz is opgesteld, is opnieuw als papieren versie, bij Uitgeverij Berghauser-Pont, verkrijgbaar.

Klimaatkamer Peutz Europees genormeerd

05-10-2010

Vernieuwde klimaatkamer bij Peutz meet capaciteit klimaatplafonds en plafondinductie-units volgens Europese Normen.

Wabo toegelicht op peutz.nl/wabo

29-09-2010
Per 1 oktober is de Wabo in werking getreden. Met de invoering van de Wabo zijn 26 vergunningen en ontheffingen in één vergunning ondergebracht, de zogenoemde omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één vergunning, één loket, één besluit en één procedure.

Geslaagde Open Dagen Brandlaboratorium Peutz

28-09-2010
Op 22 en 23 september 2010 hebben de Open Dagen van het geaccrediteerde Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid in Roermond plaatsgevonden. In kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch werden presentaties gegeven door de heren Perquin (directeur) en Mertens (hoofd van het brandlaboratorium).