Nieuws

Kwaliteitsslag infrarood thermografie

26-10-2010

Sinds enkele maanden beschikt een aantal specialisten van Peutz over het certificaat “thermograaf level 1” volgens SNT-TC-1A en conform ISO 18436-7. Peutz onderscheidt zich met deze kwalificaties van de concurrentie.

Handleiding meten en rekenen Industrielawaai

06-10-2010
De "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", die mede door Peutz is opgesteld, is opnieuw als papieren versie, bij Uitgeverij Berghauser-Pont, verkrijgbaar.

Klimaatkamer Peutz Europees genormeerd

05-10-2010

Vernieuwde klimaatkamer bij Peutz meet capaciteit klimaatplafonds en plafondinductie-units volgens Europese Normen.

Wabo toegelicht op peutz.nl/wabo

29-09-2010
Per 1 oktober is de Wabo in werking getreden. Met de invoering van de Wabo zijn 26 vergunningen en ontheffingen in één vergunning ondergebracht, de zogenoemde omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één vergunning, één loket, één besluit en één procedure.

Geslaagde Open Dagen Brandlaboratorium Peutz

28-09-2010
Op 22 en 23 september 2010 hebben de Open Dagen van het geaccrediteerde Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid in Roermond plaatsgevonden. In kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch werden presentaties gegeven door de heren Perquin (directeur) en Mertens (hoofd van het brandlaboratorium).

Invoering Wabo 1 oktober 2010

02-06-2010
Minister Huizinga heeft in overleg met IPO, VNG en UvW besloten dat 1 oktober 2010 de definitieve invoeringsdatum van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is.

Het ontwerp voor de Staatsoper te Berlijn

12-01-2010
Het ontwerp voor de renovatie van de Staatsoper Unter den Linden te Berlijn werd op 21 december 2009 gepresenteerd door vertegenwoordigers van de stad Berlijn. Doelstelling van de renovatie is onder meer de akoestiek en de zichtlijnen van de zaal te verbeteren.

Op naar frisse scholen met een verfrissend energie- en ventilatieadvies

05-11-2009

Het slechte binnenmilieu in schoolgebouwen zorgt voor een onnodig hoog ziekteverzuim en verminderde leerprestaties. Het kabinet heeft in totaal 165 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld om dit aan te pakken. Bij de subsidieaanvraag dient een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) te worden aangeleverd.

Twee projecten Peutz genomineerd voor NET-Trofee

15-10-2009
Nog dertien projecten strijden om de belangrijkste energieprijs van Nederland: de Nationale Energie Toekomst-Trofee 2009. De winnaar van de prijs, die dit jaar voor de vijfde keer wordt uitgereikt, wordt op 4 november bekend gemaakt tijdens het Meer Met Minder-congres in Rotterdam.

NSL in werking per 1 augustus 2009

23-07-2009
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is vanaf 1 augustus 2009 van kracht. De Wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie lucht-kwaliteitseisen) treedt dan in werking. Dit is geregeld middels het Besluit van 26 juni 2009 dat 9 juli 2009 in de Staatscourant is gepubliceerd.