Geluid naar de omgeving

Op het gebied van industriële geluidbeheersing voert Peutz onderzoek- en advieswerkzaamheden uit voor bestaande en geprojecteerde situaties. Middels metingen, berekeningen en evaluaties worden geluidsituaties in kaart gebracht. De resultaten van prognoses, haalbaarheidsstudies en ontwerpen van voorzieningen en maatregelen vormen een belangrijke leidraad voor een afgewogen geluidmanagementstrategie. Ook kan Peutz de begeleiding en supervisie bij de uitvoering van de te treffen voorzieningen en maatregelen voor haar rekening nemen. Zij begeleidt en adviseert bedrijven bij belangrijke wettelijke procedures.

Belangen in het kader van de zonering, vergunningprocedures en sanering Wgh kunnen worden behartigd. Daarbij wordt door een optimale begeleiding vestiging, uitbreiding of wijziging van industriële bedrijven realiseerbaar.