Geluid op de arbeidsplaats

Vanaf bepaalde waarden moeten de geluidniveaus tijdens werkzaamheden worden gemeten. Als de geluidsituatie sterk wisselt, wordt de gemiddelde blootstelling aan geluid bepaald (dagdosis). Dankzij nauwkeurige berekening wordt over- of onderschatting van uit te voeren maatregelen vermeden.

Geluidbeheersing kan op vele verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan het ontstaansmechanisme van geluid bij de bron worden aangepakt. Peutz is in staat om samen met de opdrachtgever voor nieuwe situaties, installaties en machinerieën een goed geluidarm concept c.q. ontwerp te realiseren. In bestaande situaties kunnen maatregelen aan geluidbronnen technisch en financieel (te) ingrijpend worden, zodat onderzocht kan worden of middels het aanbrengen van of verbeteren van omkastingen, geluiddempers, geluidabsorptie, gebouwisolatie etc. de geluidsituatie geoptimaliseerd kan worden. Iedere situatie vereist een eigen oplossing waarin de juiste en meest economische (combinatie van) voorzieningen worden nagestreefd.