Bedrijfsspecifieke lezing nieuwe Omgevingswet

14-02-2022

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Dat schrijft Minister De Jonge in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

“Omdat ik de Omgevingswet op een verantwoorde manier wil invoeren, zal ik niet vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 juli 2022. Het is immers belangrijk dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang kan hebben. Daarom zal ik de komende weken, samen met de bestuurlijke partners, bezien welke datum verantwoord is om de Omgevingswet in werking te laten treden. Afhankelijk van de uitkomsten zal ik besluiten of de beoogde invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden. Zodra dit duidelijk is, zal het ontwerp van het Koninklijk Besluit (KB) worden aangeboden aan beide Kamers. Daarover kan dan in beide Kamers het debat worden gevoerd, zodat er tijdig duidelijkheid is over de invoeringsdatum voor de uitvoeringspraktijk.”

Lezing op maat

We krijgen vaak de vraag wat de nieuwe Omgevingswet specifiek voor de organisatie van degene die de vraag stelt inhoudt. Om het antwoord in de gehele organisatie te laten landen, verzorgen we lezingen op locatie (of online). Collega Erik Barendregt en Irene Kalverboer lichten tijdens deze lezing de grootste veranderingen voor de specifieke organisatie toe.

Bent u geïnteresseerd in een lezing op maat? Neem dan telefonisch contact op met Erik Barendregt of Irene Kalverboer via 085 8228 700