Nieuwe datum invoering Omgevingswet - 1 januari 2022

21-05-2020

Op 1 april 2020 heeft minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de invoering van de Omgevingswet. De minister gaf aan dat uitstel van de inwerkingtreding noodzakelijk is, vanwege vertraging in de ontwikkeling van de digitale instrumenten en ook door de genomen maatregelen in het kader van de bestrijding van het Coronavirus. Voor een goede en soepele invoering van de Omgevingswet zijn goed werkende digitale instrumenten essentieel. Het is bekend dat voor die instrumenten, het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) genoemd, nog flink wat stappen gezet moeten worden.

Door het aangekondigde uitstel kan de hierdoor beschikbaar gekomen tijd worden besteed aan het verder ontwikkelen van een goed werkend DSO waardoor een soepele overgang naar de Omgevingswet voor ondernemers, ontwikkelaars, overheden, adviseurs en bewoners mogelijk wordt gemaakt.

Invoeringsdatum nieuwe Omgevingswet: 1 januari 2022

1 januari 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Download hier de brief naar de kamer.

Advisering door Peutz
Vraagt u zich af wat uw bedrijfsstrategie zou moeten zijn voorafgaande aan invoering van de Omgevingswet? Veel wordt lokaal bepaald. Wat betekent dat voor uw projecten? Lokale besluitvorming betekent vaak uiteenlopende regels en misschien zelfs nieuwe procedurestappen. Kunt u beter afwachten of juist nu doorpakken? Biedt de nieuwe wet u kansen of beperkingen? Peutz adviseert u over technische, inhoudelijke en juridische vraagstukken rondom de nieuwe Omgevingswet.