Windtunnelresultaten geïntegreerd in NSL-monitoringstool

02-04-2013

Recentelijk is in de Tweede Kamer discussie ontstaan over de NSL-monitoringstool. De invloed van bebouwing rondom stadssnelwegen en de invloed van tunnelmonden in de stad is mogelijk te complex voor het gebruik van de standaard rekenmethoden.Het RIVM stelt nu voor om in geval van twijfel de windtunnel in te schakelen. De "windtunnelmethode van Peutz" is hiervoor reeds sinds 2008 officieel goedgekeurd.

Geen twijfels meer
In opdracht van de Rijksoverheid heeft Peutz recentelijk een methode ontwikkeld om windtunnelonderzoek te verwerken in de monitoringstool. Vanaf dit jaar kunnen hiermee veel twijfels over resultaten van de NSL monitoringstool worden weggenomen.

NSL-monitoringstool
Nederland bewaakt de binnenlandse luchtkwaliteit met de NSL-monitoringstool. Deze tool berekent jaarlijks de concentraties fijn stof en stikstofoxiden rondom wegen in ons land. Burgers kunnen "online" de invoergegevens en de rekenresultaten opvragen en controleren.

Contactpersoon: s.vandenakker [at] peutz.nl (Stephan van den Akker)