Windturbinegeluid: meten of rekenen?

27-05-2019

De energietransitie gaat gepaard met een toenemende behoefte aan windturbines en windturbineparken. Het debat over windturbines is plaatselijk sterk gepolariseerd. Geluidhinder en optredende geluidniveaus bij woningen staan hierbij vaak centraal in de discussie. Moeten deze geluidniveaus worden gemeten of berekend voor een goede beoordeling?   

Sinds 2011 zijn in het Activiteitenbesluit jaargemiddelde geluidgrenswaarden voor windturbines opgenomen. Deze algemene grenswaarden uit artikel 3.14a, zijn 47 dB Lden en 41 dB Lnight en gelden op de gevels van woningen.

Het meten van windturbinegeluid bij woningen is door het aanwezige stoorgeluid niet eenvoudig of zelfs vaak onmogelijk, zeker gedurende een langere periode. De jaargemiddelde geluidbelasting wordt mede hierom berekend. Als uitgangspunt van deze berekeningen wordt de geluidproductie van de windturbine gehanteerd zoals deze is gemeten door een geaccrediteerde instantie op een testveld bij de typegoedkeuring van de windturbine, conform de IEC 61500-11 norm.

AK camera

Advisering door Peutz

Peutz voert deze specialistische metingen op een testveld voor windturbines uit met behulp van een eigen ontwikkeld meetsysteem. Dit meetsysteem past een innovatieve stoorgeluid correctie toe en mede daardoor  kunnen de meetresultaten realtime inzichtelijk worden gemaakt. Dit systeem is tevens in te zetten voor de steekproefsgewijze controle van geluidvermogens van windturbines conform het Reken- en meetvoorschrift windturbines en kan in principe op iedere locatie worden toegepast.

Op basis van de in de praktijk vastgestelde (gemeten) geluidvermogens kan een goede beoordeling van het geluidniveau ter hoogte van de woningen plaatsvinden middels berekeningen.

Contact: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met e.debeer [at] peutz.nl (Eugène de Beer) of l.eilders [at] peutz.nl (Leon Eilders).