Jumbo supermarkten

foto
Peutz

De afgelopen jaren zijn door Jumbo zo'n 200 C1000 winkels omgebouwd tot Jumbo. Bij de ombouw was in veel gevallen sprake van bouwkundige wijziging en/of uitbreiding van de supermarkt. Daarnaast zijn op diverse locaties in het land nieuwe Jumbo supermarkten geopend.

Geluidbronnen supermarkten

Typische geluidbronnen die spelen bij supermarkten betreffen het lossen van vrachtwagens t.b.v. de bevoorrading, koel- en vriesinstallaties (compressoren, condensor) en het rijden van rolcontainers en winkelwagens.

Akoestisch onderzoek

Door Peutz is door de jaren heen voor een groot aantal Jumbo supermarkten akoestisch onderzoek uitgevoerd. In veel gevallen betrof dit akoestisch onderzoek ten behoeve van de melding Activiteitenbesluit (milieumelding) of een bestemmingsplanwijziging. In een aantal gevallen heeft nader onderzoek plaatsgevonden aan specifieke geluidbronnen, waarbij zo nodig voorzieningen zijn voorgesteld ter reductie van het geluid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het trillinggeïsoleerd opstellen van compressoren, het begrenzen van het toerental van de condensor of aan het wegnemen van oneffenheden ter plaatse van de laad- en loslocatie, maar ook aan bouwkundige maatregelen ter verbetering van de (interne) geluidisolatie.

Opdrachtgever
Jumbo Supermarkten B.V.
Stad
diverse plaatsen
Land
Nederland