ventilatie

Op naar een frisse kinderopvang

Op 1 april 2017 moeten alle bestaande kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Voor de bestaande bouw zijn de ventilatie-eisen aangescherpt, dit heeft consequenties voor met name de slaapruimten.Veel kinderopvanglocaties zijn gehuisvest in een oud of bestaand (school)gebouw.

Gerechtsgebouw

De renovatie en nieuwbouw van het gerechtsgebouw heeft een lange aanlooptijd gehad. Al vanaf de jaren '80 bleek behoefte aan uitbreiding. In 2006 werd Rob Hootsmans als architect ingeschakeld. De nieuwbouw is op 3 juni 2013 officieel in gebruik genomen. Het gerenoveerde bestaande rechtbankgebouw uit 1977 is in mei 2016 in gebruik genomen. Op 10 september 2016 is het gehele complex van de rechtbank officieel geopend.

Muller-Lulofshuis (voorheen Boerhaavegebouw) HvA

Als onderdeel van de nieuwbouw en renovatie van de gebouwen van de Hogeschool van Amsterdam aan de Wibautstraat (Amstelcampus) is het Muller-Lulofshuis (voorheen Boerhaavegebouw) gerealiseerd. Dit gebouw wordt gekenmerkt door een intensieve menging van functies, georganiseerd rond een collectieve daktuin. Zo heeft de “kop” van het gebouw aan de Wibautstraat stedelijke functies op de begane grond en onderwijsfuncties op de hogere etages (o.a. twee auditoria). Onder de daktuin is een ruimte waarin een sporthal, fitnessruimte enz.

Amsterdam ArenA

De Amsterdam ArenA is gebouwd tussen 1993 en 1996, en is een multifunctioneel stadion met ruim 53.000 zitplaatsen en is daarmee het grootste stadion van Nederland. Als eerste in Europa heeft de ArenA een dakkap die in circa 20 minuten kan worden open- of dichtgeschoven. Het kunnen sluiten van de dakkap maakt dat naast voetbal- en andere sportwedstrijden, er ook evenementen georganiseerd kunnen worden, waaronder concerten en dance events. Voor een dergelijk breed scala aan activiteiten gelden er andere eisen dan voor een voetbalstadion alleen.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) Wester State

Sinds 2007 mag het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) ook voor andere overheden taken op het gebied van incasso uitvoeren. Deze groei kon niet worden opgevangen in de bestaande vestigingen van het CJIB in Leeuwarden. Het nieuwe kantoorpand heeft een transparante uitstraling door het glas aan de buitenkant. Uitgangspunten voor het ontwerp van het nieuwe pand waren functionaliteit en duurzaamheid.

Mariakwartier Overvecht

In Overvecht Utrecht is in het kader van stadsvernieuwing een buurt met jaren-50 woongebouwen gesloopt. Op de vrijgekomen kavel tussen de Maria van Hongarijedreef en Donaudreef wordt door Mitros Projectontwikkeling een nieuw woningbouwproject gerealiseerd. Mitros gaat onder de naam Mariakwartier 296 nieuwe woningen bouwen: 52 koopwoningen, 142 vrije sector huurwoningen en 102 sociale huurwoningen. Onder de 296 woningen zijn 60 eengezinswoningen en 236 appartementen.

DUWO Studentenhuisvesting Oranjelaan

Op de leeggekomen hoekkavel aan de Oranjelaan en de Stationsweg in Den Haag zijn in opdracht van studentenhuisvester stichting DUWO uit Delft 57 zelfstandige studentenwoningen gerealiseerd. De woningen hebben een zekere mate van gemeenschappelijkheid, mede door toepassing van een centraal gelegen atrium. Ook maken commerciële ruimtes (winkels) onderdeel uit van het programma. Deze binnenstedelijke locatie wordt gekenmerkt door een smalle parcelering met kleinschalige individuele huizen.

Zwembad De Krommerijn

Vanaf 1868 is er aan het jaagpad langs de Kromme Rijn een natuurbad dat in 1957 gesloten wordt. In 1964 opent het zwembad op de huidige locatie. Vanaf de jaren '90 wordt het buitenbad ook in de winter gebruikt met behulp van een opblaasbare hal. Vanaf 2006 worden plannen gemaakt voor het nieuwe zwembad.

Van binnenbad naar buitenbad

Het nieuwe zwembad De Krommerijn in Utrecht is uniek in zijn soort. In de winter is het een overdekt zwembad voor onder andere waterpolowedstrijden. In de zomer transformeert het in een buitenbad met een prachtige rondom gelegen ligweide.

Crystal Court

Eigenzinnig project: Crystal Court

Crystal Court is een appartementengebouw met 36 zeer ruime appartementen in de hogere prijsklasse. De woningen zijn op eigenzinnige wijze op en naast elkaar gestapeld. Hierdoor is vrijwel geen enkel appartement recht boven het onderliggende appartement gesitueerd en is sprake van zeer grote overstekken. Een dergelijk ontwerp stelt hoge eisen aan de detaillering en uitvoering in relatie tot onder meer de geluidisolatie maar ook de brandveiligheid.

Maurick College

Het Maurick college is een scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium en telt zo'n 1800 leerlingen. Op 21 september 2012 werd het vernieuwde Maurick College in Vught officiëel geopend. De nieuwbouw van 6.500 m² werd al eerder, in december 2010, opgeleverd. Direct daarna werd de renovatie van het bestaande schoolgebouw van 6.000 m² opgestart. Dit gerenoveerde deel is in april 2012 in gebruik genomen.

Prénatal Hearts

Unieke overkapping

Prénatal Hearts ligt in een aarden geluidswal langs de A1. Het complex bestaat uit vijf huizen, en is goed voor in totaal 15.000 vierkante meter winkelruimte, werkplekken en leisure. Vier van de vijf huizen staan onder een grote glazen overkapping. ‘Juist die overkapping maakt dit complex zo uniek’, aldus David den Boer van Peutz. ‘In onze adviezen en in de realisatie is de overkapping optimaal benut, een mooi voorbeeld van integraal ontwerpen en meervoudig ruimtegebruik. Het glas houdt bijvoorbeeld veel geluid van de snelweg tegen.’

Abonneer op ventilatie