Geluid naar omgeving

Strijp-S: de creatieve stad in Eindhoven

Strijp-S betreft een gebied van 27 hectare vlakbij het centrum van Eindhoven. Dit voormalige Philipsterrein werd ook wel 'de Verboden Stad genoemd'. In 2000 is het terrein verkocht door Philips en wordt het her-ontwikkeld. Binnen het gebied worden circa 4.000 woningen gerealiseerd. Daarnaast is er ruimte voor verschillende kantoren, commerciële functies, talrijke kleine bedrijven en horecagelegenheden. Het gebied kenmerkt zich zowel door renovatie en hergebruik van bestaande gebouwen alsmede sloop en nieuwbouw.

Laboratorium voor Windturbinegeluid

Geluidemissie versus geluidniveau bij woningen

Het geluid van een windturbine is een belangrijk aspect bij windturbines op land. Voordat het windpark gerealiseerd wordt, wordt het geluidniveau vanwege windturbines op omliggende woningen berekend. Basis voor deze berekeningen zijn geluidemissiegegevens van een windturbine veelal bepaald op basis van geluidmetingen op een testveld. Om te kunnen beoordelen of een windpark voldoet aan geluidnormen zijn daarom geluidemissiegegevens van een bepaald type windturbine van groot belang.

Monitoring nestgeluid van zeeschepen met behulp van artificial Intelligence

Na een intensieve tenderfase tekende collega Koen van der Nat op 7 december het contract voor het monitoren van nestgeluid van zeeschepen in de Rotterdamse haven. Nestgeluid is het geluid van draaiende motoren voor stroomopwekking op de schepen die zijn afgemeerd aan een kade. Het monitoringsproject bestaat uit twee jaar lang op diverse locaties in de Rotterdamse haven het geluidvermogen van vele honderden zeeschepen in de praktijk vaststellen.

Toekenning landelijke MIT R&D AI: hybride AI-gedreven dynamische geluidkaarten voor de gebouwde omgeving

De laatste jaren heeft Peutz voor meerdere expertisegebieden toepassingen van artificiële intelligentie en machine learning ontwikkeld om de adviesdiensten te ondersteunen. Twee van deze ontwikkelingen zijn Noise Emission Mapping (NEM) en geautomatiseerde analyse van geluid- en trillingmonitoringdata. Dit zijn hybride systemen die AI en fysische modellen combineren en die het mogelijk maken om grote hoeveelheden monitoringdata in meer detail te duiden. Hierdoor wordt er meer informatie uit de data verkregen en ontstaat er een beter handelingsperspectief.

Peutz geaccrediteerd voor vaststellen geluidvermogen windturbines

Bij de overgang naar duurzame energieopwekking lijkt (grootschalige) windenergie op dit moment de economisch meest rendabele vorm. Tegelijkertijd is er (wereldwijd) discussie over met name het geluid vanwege windturbines dat hinder in de woonomgeving kan veroorzaken. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de geluidproductie van windturbines en hoe deze lager te krijgen.

Nowadays

Het project Nowadays betreft de herontwikkeling van Nieuwendijk 196 en Damrak 70. Met 27.500 m² is het één van de grootste binnenstedelijke winkelprojecten van Nederland. De panden, oorspronkelijk gebouwd als kantoorgebouw en lange tijd zo in gebruik geweest, zijn volledig gestript en omgebouwd tot winkels. Hierbij is het merendeel van de bestaande constructie (palen, fundering, vloeren) gehandhaafd. De huurders zijn C&A, Primark, JD Sports en Zara. De reeds aanwezige winkel van C&A is tijdens de verbouwing geopend gebleven.

Peutz beschikt over Atex-geluidmeters en camera

Brandbare gassen, vloeistoffen en vaste stoffen (poeders) kunnen aanleiding geven tot explosiegevaar. Door middel van Atex-zonering worden gebieden afgebakend waarbij sprake is van een (verhoogde) kans op explosiegevaar. Voor werkzaamheden binnen Atex-zones, waaronder ook de uitvoering van geluidmetingen, gelden specifieke eisen. De meetapparatuur dient explosieveilig te zijn uitgevoerd (Atex-certificaat).

Ahold Delhaize Coffee Company

Ahold Delhaize Coffee Company (ADCC) is een voedingsmiddelen bedrijf waar koffie wordt geproduceerd. Na ontvangst van groen koffiebonen worden de koffiebonen geroosterd in de koffiebrandinstallatie van ADCC. Vervolgens kunnen de koffiebonen verpakt worden of verwerkt worden tot verpakte gemalen koffie, koffiepads of cups. ADCC realiseert een nieuwe koffiebranderij ter vervanging van de huidige koffiebranderij.

Bijdrage van Peutz

Een ander geluid in coronatijd

Sinds half maart is ons omgevingsgeluid door de 'coronamaatregelen' veranderd: minder vliegtuigen, minder verkeer, minder treinen en minder activiteiten op straat. Geluiden uit de natuur krijgen daardoor meer de ruimte. Peutz meet op diverse locaties in Nederland volcontinu het geluidniveau. Wij hebben een korte analyse gemaakt van de invloed van deze veranderingen op het omgevingsgeluid voor een paar specifieke locaties in Nederland: in de stad, nabij een snelweg en in het buitengebied.

Aardwarmtestation Trias Westland

Aardwarmtestations dragen bij om de energievoorziening in de glastuinbouw te verduurzamen. De installaties van een aardwarmtestation geven daarnaast evenwel ook aanleiding tot de nodige geluidproductie. Met name in situaties met woningen op afstanden van minder dan 150 m vormt het geluidaspect een belangrijk punt van aandacht in het ontwerpstadium.

Geluid fotograferen met een akoestische camera

We kunnen geluidbronnen vinden en inzichtelijk maken met geluid- en eventueel trillingmetingen. Aanvullend daarop of als eerste scan gebruiken we steeds vaker een akoestische camera. Deze camera visualiseert geluid, waardoor de bron direct zichtbaar is.

Vanwege dit snelle resultaat is deze camera een ideaal instrument bij diverse onderzoeken. Op de foto hiernaast is direct zichtbaar dat bij het rijden met een beladen palletwagen, de hoogste geluidniveaus bij de voorste as optreden.

 

Weststad Recycling B.V. - Oosterhout

De recycling van diverse afvalstromen is een steeds meer besproken onderwerp, zeker in met de gedacht van de 'circulaire economie'. In 2016 zijn Van Beek IJzer- en Metaalhandel B.V. en Koopmans Recycling B.V. samen op een nieuw terrein aan de Energieweg te Oosterhout van start gegaan onder de naam Weststad Recycling B.V. Voor de nieuwe locatie waren diverse vergunningen qua milieu en aanvragen voor bijvoorbeeld riolering en reclame noodzakelijk. Op de locatie wordt een diversiteit aan afvalstromen ingezameld, zoals papier, ferro en non-ferro metalen, plastics en hout(pallets).

Abonneer op Geluid naar omgeving