Geluid op de arbeidsplaats

Upgrade brandweerpost Schiphol

In het kader van 'Upgrade brandweerpost Schiphol' wordt brandweerpost Rijk grotendeels vernieuwd. Wij zijn daarbij betrokken als adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Als tijdelijke overbrugging van de nieuwbouw komt er een tijdelijke huisvesting voor de brandweer. Dit onderkomen wordt opgebouwd uit geprefabriceerde units van De Meeuw te Oirschot.

Peutz beschikt over Atex-geluidmeters en camera

Brandbare gassen, vloeistoffen en vaste stoffen (poeders) kunnen aanleiding geven tot explosiegevaar. Door middel van Atex-zonering worden gebieden afgebakend waarbij sprake is van een (verhoogde) kans op explosiegevaar. Voor werkzaamheden binnen Atex-zones, waaronder ook de uitvoering van geluidmetingen, gelden specifieke eisen. De meetapparatuur dient explosieveilig te zijn uitgevoerd (Atex-certificaat).

Geluid fotograferen met een akoestische camera

We kunnen geluidbronnen vinden en inzichtelijk maken met geluid- en eventueel trillingmetingen. Aanvullend daarop of als eerste scan gebruiken we steeds vaker een akoestische camera. Deze camera visualiseert geluid, waardoor de bron direct zichtbaar is.

Vanwege dit snelle resultaat is deze camera een ideaal instrument bij diverse onderzoeken. Op de foto hiernaast is direct zichtbaar dat bij het rijden met een beladen palletwagen, de hoogste geluidniveaus bij de voorste as optreden.

 

Van Houtum Papier

Innovatieve papierfabriek

Van Houtum is al ruim 80 jaar leverancier van innovatieve washroomoplossingen inclusief hygiënepapier en is koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het hoofdkantoor en beide productielocaties bevinden zich in Swalmen, gemeente Roermond.

Pakhuis De Zwijger

Pakhuis de Zwijger werd gebouwd in 1933 naar een ontwerp van architect J. de Bie Leuveling Tjeenk en constructeur K. Bakker. Het gebouw is een voorbeeld van zakelijk expressionistisch bouwen. Bijzonder is de betonnen draagconstructie bestaand uit paddestoelkolommen en de aan twee zijden forse uitkraging boven de fundering. Het pand werd oorspronkelijk gebruikt als koelhuis voor bederfelijke producten. Dwars door het gebouw is later een verkeersweg met aansluiting op een brug gerealiseerd.

RWE-centrale

Essent/RWE bouwt in Eemshaven een nieuwe energiecentrale. Deze elektriciteitscentrale heeft een vermogen van 1.600 MW waarmee 2,5 miljoen huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. De kolengestookte centrale bezit een hoog rendement van ruim 46 %. Dit is ruim 10 % hoger dan het gemiddelde rendement voor een kolengestookte centrale.

Heat Storage Centrale

Nuon heeft op de locatie in Diemen in 2013 de nieuwe gasgestookte centrale “Diemen 34” gebouwd met een elektrisch vermogen van 435 MWe en een thermisch vermogen van 260 MWth. Samen met de bestaande gasgestookte eenheid Diemen 33 (uit 1995) wordt hiermee elektriciteit geleverd aan het landelijke elektriciteitsnet. De warmte is bestemd voor huishoudens en bedrijven in Amsterdam en Almere.

Maxima-centrale GDF SUEZ

De Maximacentrale (voorheen Flevocentrale) is een elektriciteitscentrale van GDF SUEZ, gebouwd op een werkeiland aan de rand van het IJsselmeer, nabij Lelystad. In 2008 is gestart met de bouw van twee nieuwe aardgasgestookte STEG-eenheden (FL4 en FL5) met een vermogen van elk 440 MW. De nieuwe eenheden vervangen de oude eenheden FL1, FL2 en FL3. De eenheden FL1 en FL2 zijn reeds in 2007 geamoveerd; eenheid FL3 zal binnen afzienbare tijd worden gesloopt. Het rendement van de nieuwe centrale bedraagt 59%, hetgeen als zeer hoog kan worden aangemerkt.

LyondellBasell

LyondellBasell is één van de grootste producenten van plastics en chemicaliën ter wereld. Het gaat hierbij o.a. om grondstoffen en halffabricaten voor de auto- en elektronische industrie en producten toegepast in schoeisel, huishoudelijke apparatuur en meubilair.

Air Products

Air Products levert luchtgassen, procesgassen en speciale gassen, performance materials, apparatuur en diensten aan klanten in een groot aantal sectoren, van de levensmiddelen- en drankenindustrie, de sectoren gezondheidszorg en persoonlijke verzorging tot en met de energie- en transportsector evenals de halfgeleiderindustrie.

Productiehal Huisman

Huisman Equipment BV te Schiedam ontwerpt en vervaardigt (zwaar) equipment als kranen, pijpenleginstallaties en boortorens voor 's werelds grootste on- en offshore bedrijven. Huisman is wereldwijd actief.
De hoge bedrijfshal is bedoeld om de door Huisman zelf ontwikkelde kranen en boortorens te bouwen.

Wintershall's F-16A offshore platform

The F16-A is Wintershall's biggest gas production platform. Production started in 2005.

Noise prediction

In the design stage a noise prediction survey was executed. The expected noise levels in relevant area's as cabins, the mess room, the control room and work places all over the platform were calculated. For the rooms the expected noise levels were too high for reasons of health, safety or comfort, noise mitigating measures were proposed.

ASML

Geluid naar de omgeving en op de arbeidsplaats

Voor de uitbreidingen van de vestiging van ASML te Veldhoven is Peutz betrokken bij de bewaking van de kwaliteit van de woonomgeving. Bij de wijziging van het bestemmingsplan zijn de onderzoeken geluid in de omgeving en luchtkwaliteit door ons opgesteld. Hierbij is de geluidzone in het kader van de Wet geluidhinder uitgebreid. Voor het geluid op de arbeidsplaats zijn adviezen gegeven voor meerdere werkplekken.

Datacenter Rabobank Nederland

Rabobank Nederland heeft middels een gefaseerde aanpak de capaciteit van het computercentrum van de vestiging aan De Maas 11 te Best in fasen significant uitgebreid naar twee complete computerzalen (datacenters) van 3.000 m2 met serverkasten e.d. Voor de voorgenomen uitbreidingen was reeds de benodigde gebouwcapaciteit beschikbaar, echter er hebben diverse interne verplaatsingen plaatsgevonden en is het voormalige magazijn omgebouwd tot een volledig techniekgebouw (eveneens ca. 3.000 m2).

Abonneer op Geluid op de arbeidsplaats