Trillingen

Toekenning landelijke MIT R&D AI: hybride AI-gedreven dynamische geluidkaarten voor de gebouwde omgeving

De laatste jaren heeft Peutz voor meerdere expertisegebieden toepassingen van artificiële intelligentie en machine learning ontwikkeld om de adviesdiensten te ondersteunen. Twee van deze ontwikkelingen zijn Noise Emission Mapping (NEM) en geautomatiseerde analyse van geluid- en trillingmonitoringdata. Dit zijn hybride systemen die AI en fysische modellen combineren en die het mogelijk maken om grote hoeveelheden monitoringdata in meer detail te duiden. Hierdoor wordt er meer informatie uit de data verkregen en ontstaat er een beter handelingsperspectief.

Onderwatergeluidmetingen heiwerkzaamheden

De jacket fundatie voor het Hollandse Kust Zuid (HKZ) Beta offshore station, vertrokken vanuit de Verenigde Arabische Emiraten en nu weer in Nederland, wordt op 21 meter diepte in het Hollandse Kust Zuid offshore windpark geplaatst. Petrofac is de hoofdaannemer van topside en jacket en het tranformator station is eigendom van de Nederlandse netbeheerder TenneT. Daarna wacht men op de komst van het bovendeel (topside) van het station. Op 27 en 28 juni heeft Peutz geluidmetingen onder water uitgevoerd bij heiwerkzaamheden voor de installatie van het jacket.

Helpdesk Corona Bouw & Techniek - Voor veilig en gezond doorwerken (update 26 juni 2021)

Protocol 'Samen veilig doorwerken'. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

Meer informatie uit monitoringdata met machine learning

Peutz voert veelvuldig grote monitoringopdrachten uit, waarbij over een langere periode geluid- en/of trillingen gemeten worden. Dit resulteert in een enorme hoeveelheid data, afkomstig van verschillende bronnen. Het analyseren van deze data is vaak complex en tijdrovend. Maar wij halen met nieuwe machine-learning technieken meer informatie uit deze data dan met gangbare statistische of handmatige analyses mogelijk is. Met een clusteringalgoritme delen we de data in natuurlijke clusters in, waardoor we de statistiek per cluster inzichtelijk kunnen maken.

Opening vernieuwde Anne Frank Huis

Na twee jaar werkzaamheden is vandaag het vernieuwde Anne Frank Huis in Amsterdam geopend door Koning Willem-Alexander. De nieuwe ontvangsthal is de meest in het oog springende verandering. Ook de dagboekzaal is vernieuwd en herbergt een onzichtbare hoeveelheid bijzondere techniek ter bescherming van Anne's manuscript. Het manuscript ligt tentoongesteld in een dubbelwandige vitrine, in een geklimatiseerde en trillingsvrij gemaakte ruimte.

Prorail maakt zich zorgen over over trillingen in nieuwe woningen dicht langs het spoor

Topman Pier Eringa van Prorail heeft recent de noodklok geluid dat bij nieuwbouw van woningen langs het spoor trillingen aandacht behoeven.

Effecten trillingen

Bouwen op hoog milieubelaste locaties is geen uitzondering meer, zo ook dicht langs spoorwegen. Goed voelbare trillingen vanwege langsrijdende (goederen)treinen in woningen zijn dan niet uitgesloten. Trillingen die kunnen leiden tot ernstige hinder en zelfs gezondheidsschade bij de bewoners.

Weg met de trillingshinder

Bouwen op hoog milieubelaste locaties is geen uitzondering meer, zo ook dicht langs spoorwegen. Om woningbouw te realiseren zal een procedure voor het afwijken of wijzigen van het bestemmingsplan doorlopen moeten worden. Daarin zal onderbouwd moeten worden dat sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. Naast onderzoek naar geluid en externe veiligheidsaspecten vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen, is onderzoek naar het voorkomen van trillingshinder dan noodzakelijk, zeker als zware goederentreinen langs de geplande woningbouw razen.

Vernieuwbouw Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Na de fusie van het Sint Lucas Ziekenhuis en het Sint Andreasziekenhuis is besloten om het bestaande Sint Lucas Ziekenhuis uit te breiden met nieuwbouw. Deze nieuwbouw is op zeer korte afstand van de A10 gerealiseerd waardoor sprake is van zeer hoge geluidbelasting op de oostgevels. Na de realisatie van deze uitbreiding zijn in het bestaande ziekenhuis verbouwingen en renovaties uitgevoerd. Het ziekenhuisbedrijf is niet onderbroken.

Het Park

“Het Park” in Hoorn is een aansprekend gebouw met een door velen geprezen verschijning en ligging aan het IJsselmeer. De schouwburg bestaat uit een grote zaal en een kleine zaal met bijbehorende ruimten als foyers, restaurant, kantoren e.d. Onder het gehele complex bevindt zich een parkeergarage. Bij de nieuwbouw van de schouwburg Het Park te Hoorn heeft adviesbureau Peutz op veel verschillende terreinen adviesdiensten geleverd.

Station Ostkreuz

Het station Ostkreuz in Berlijn is in een meerjarig project gerenoveerd. De spoorlijn die betrokken wordt bij de renovatie strekt zich over 3 km uit en begint ten westen van de Ostbahnhof (Station Oost).

Scheepvaart en Transport College

Het Scheepvaart- en Transportcollege is een internationaal kenniscentrum dat op alle niveau’s (VMBO, MBO en HBO) onderwijs verzorgt aan ruim 2000 leerlingen. Daarnaast vindt er volwasseneneducatie plaats en zijn er trainingen voor professionals. Het college verzorgt onderwijs voor de gehele transportketen in de haven. Verder wordt er onder meer software voor simulatiesystemen van kranen en schepen ontwikkeld.

Montevideo

Montevideo was met een hoogte van 139,5 meter korte tijd de hoogste woontoren van Nederland. De architect, Francine Houben van Mecanoo, heeft voor het gebouw twee belangrijke prijzen gekregen: de International Highrise Award 2006 en de Dedallo Minosse 2006. Montevideo is gesitueerd op de Wilhelminapier op de Kop van Zuid in Rotterdam, naast Hotel New York en het World Port Center. Sinds begin jaren negentig is men bezig met de renovatie en vernieuwing van gebouwen in dit voormalige havengebied. Er zijn sindsdien verschillende hoge gebouwen in de directe omgeving van Montevideo verrezen.

Teylers Museum

Ten behoeve van de uitbreiding van het Teylers museum te Haarlem zijn in een bestaand gebouwdeel een winkel en een kenniseiland die in open verbinding met elkaar staan gerealiseerd.

Abonneer op Trillingen