ziekenhuis

Vernieuwbouw Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Na de fusie van het Sint Lucas Ziekenhuis en het Sint Andreasziekenhuis is besloten om het bestaande Sint Lucas Ziekenhuis uit te breiden met nieuwbouw. Deze nieuwbouw is op zeer korte afstand van de A10 gerealiseerd waardoor sprake is van zeer hoge geluidbelasting op de oostgevels. Na de realisatie van deze uitbreiding zijn in het bestaande ziekenhuis verbouwingen en renovaties uitgevoerd. Het ziekenhuisbedrijf is niet onderbroken.

Maxima Medisch Centrum

De locatie Veldhoven van het Máxima Medisch Centrum is uitgebreid met een Auditorium, het Bureau Opname, een bibliotheek/studieruimte, vergaderruimten en uitbreiding van de horecavoorzieningen. Al deze functies zijn als separate volumes ondergebracht in een glasoverkapte ruimte annex binnenplein, waarbij de uitbreiding van de horeca deels als terras op het binnenplein is gerealiseerd. Ook een van de vergaderruimten is als semi-open ruimte in het plan opgenomen.

VUmc

Het VU medisch centrum (VUmc) is als academisch ziekenhuis verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De organisatie is op 1 januari 2001 ontstaan uit een samenvoeging van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (AZVU) en de Faculteit der Geneeskunde van de VU.

Abonneer op ziekenhuis