windmolen

Windmolenproject De Hemmes

Bij de opwekking van duurzame energie in Nederland speelt windenergie een grote rol. Realisatie van windmolenparken wordt echter vaak bemoeilijkt door een geringe acceptatie ervan vanuit de woonomgeving. Horizonvervuiling, geluidoverlast en slagschaduwwerking zijn de meest genoemde bezwaren.

Historische windmolens?

Realisatie van windmolenparken wordt vaak bemoeilijkt door een geringe acceptatie ervan vanuit de woonomgeving. Horizonvervuiling, geluidoverlast en schaduwwerking zijn de meest genoemde bezwaren. In Zaanstad hebben ze daar iets slims op gevonden.

Abonneer op windmolen