akoestiek

Hogeschool

Aan de Bolognalaan te Utrecht wordt de nieuwbouw van Hogeschool Utrecht gerealiseerd ten behoeve van de opleidingen Communicatie en Journalistiek, Economie en Management en ICT. Het betreft een "efficiënt, flexibel en duurzaam gebouw" met een vloeroppervlak van 21.500 m², ontworpen door architectenbureau Schmidt Hammer Lassen uit Denemarken.

VU O|2-gebouw

Het VU O|2-gebouw is het nieuwe onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het gebouw van circa 33.000 m2 bvo is ingericht voor het onderzoeksthema Human Life Sciences, waarbij meerdere instellingen deelnemen aan baanbrekend onderzoek. Sinds januari 2016 werken wetenschappers van de VU, het VUmc en de UvA in het O|2-gebouw samen aan vraagstukken van fundamenteel en toegepast bèta-medisch onderzoek. Het O|2-gebouw staat naast het ACTA, bovenop de gezamenlijke parkeergarage, op de campus van de Vrije Universiteit langs de Zuidas van Amsterdam.

Het Park

“Het Park” in Hoorn is een aansprekend gebouw met een door velen geprezen verschijning en ligging aan het IJsselmeer. De schouwburg bestaat uit een grote zaal en een kleine zaal met bijbehorende ruimten als foyers, restaurant, kantoren e.d. Onder het gehele complex bevindt zich een parkeergarage. Bij de nieuwbouw van de schouwburg Het Park te Hoorn heeft adviesbureau Peutz op veel verschillende terreinen adviesdiensten geleverd.

Robert Schumann Zaal

De jaarlijkse persconferentie van E.ON AG, waarbij onder andere de jaarrekening gepresenteerd wordt, vindt plaats in de Robert Schumann Zaal van het Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Peutz heeft ter voorbereiding op deze conferentie onderzoek gedaan naar de elektroakoestische aspecten van de presentatie. Er lag een wens om vooral de spraakverstaanbaarheid onder de loep te nemen.

Muller-Lulofshuis (voorheen Boerhaavegebouw) HvA

Als onderdeel van de nieuwbouw en renovatie van de gebouwen van de Hogeschool van Amsterdam aan de Wibautstraat (Amstelcampus) is het Muller-Lulofshuis (voorheen Boerhaavegebouw) gerealiseerd. Dit gebouw wordt gekenmerkt door een intensieve menging van functies, georganiseerd rond een collectieve daktuin. Zo heeft de “kop” van het gebouw aan de Wibautstraat stedelijke functies op de begane grond en onderwijsfuncties op de hogere etages (o.a. twee auditoria). Onder de daktuin is een ruimte waarin een sporthal, fitnessruimte enz.

Zorgcluster Leidsche Rijn

Het gebied Zorgcluster Spoor bevindt zich centraal in Leidsche Rijn Utrecht. Het plangebied bestaat uit twee delen, namelijk een deel met zorgvoorzieningen en een deel waar Mitros Ontwikkeling 117 appartementen voor senioren heeft ontwikkeld naar ontwerp van Claus en Kaan Architecten te Amsterdam. De appartementen zijn gesitueerd in één appartementencomplex met drie verschillende gebouwdelen van 5, 9 en 12 bouwlagen. Er zijn ook bergingen, een entree en een gedeelte voor commerciële verhuur. Het plan is gerealiseerd door Trebbe Bouw West.

Océ

Op het complex van Océ te Venlo is een projectengebouw gerealiseerd met onder meer een aantal ruimtes voor onderzoek/ontwikkelingsactiviteiten. Hierbij is sprake van een semi-reflectie-vrije ruimte ("half-dode kamer") en een aantal opstellingsblokken voor trillingsge­voelige apparatuur.

Gemeentehuis Cranendonk

Het gerenoveerde Gemeentehuis van de gemeente Cranendonk in Budel is opgeleverd in 2014 en omvat circa 3.500 m² vloeroppervlakte verdeeld over 4 bouwlagen (begane grond en 3 verdiepingen). Het originele gebouw kenmerkte zich als een donker en en vrij gehorig gebouw dat was opgedeeld in zelfstandige gebouwdelen om een centrale hal. Door de lage begane grond en vele gangen in verhouding tot de kantoorruimte, lag er een behoorlijke uitdaging in relatie tot de brandveiligheid.

De Holland

In de zomer van 2015 is de renovatie van het gebouw 'De Holland' in Dordrecht afgerond en opgeleverd. De renovatie betreft de transformatie van (oorspronkelijk) een verzekeringsgebouw naar het Nationaal Onderwijsmuseum. De Holland betreft een gemeentelijk monument naar een ontwerp door Sybold van Ravesteijn.

De Lawei en De Meldij

Schouwburg De Lawei te Drachten bestaat uit twee gebouwgedeelten: De Lawei en De Meldij. De voormalige Meldij is volledig gesloopt en opnieuw gebouwd. Hierbij is dit gebouwgedeelte aanzienlijk uitgebreid. Dit deel omvat nu een vlakke vloer zaal met 225 stoelen schuifbare tribune, een filmzaal met 99 vaste stoelen, popoefen- en drumlokalen, muzieklesruimten, centrum voor de kunsten met onder andere schilders en edelsmeden, een danszaal en een foyer met bar.

De Klinker

Het in 2015 geopende cultuurhuis De Klinker heeft een theaterzaal, een zaal met vlakke vloer, een café, een bibliotheek, een TV- en radio studio en verschillende les- en oefenruimtes voor muziek, drum en dans. Het cultuurhuis heeft een totale oppervlakte van ca. 8.000 m2. Peutz adviseerde ten aanzien van akoestiek, bouwfysica en de brandveiligheid.

CREA

In het kader van de herontwikkeling van het Roeterseiland heeft de Universiteit van Amsterdam besloten om de voormalige diamantslijperij aan de Nieuwe Achtergracht te transformeren in een cultureel centrum.  In 2012 is de nieuwe huisvesting van het culturele studentencentrum (CREA) van de Universiteit van Amsterdam geopend.

Scholingsboulevard

De Scholingsboulevard is gevestigd in Enschede, op twee locaties in twee nieuwe panden met een bijzondere architectuur. Drie onderwijsinstellingen (Het Stedelijk Lyceum, Bonhoeffer College en het ROC van Twente) vinden in de nieuwe vmbo/mbo-school hun onderdak (bedoeld voor 2600 leerlingen). Het door de school gehanteerde vernieuwende onderwijsconcept en een flexibele leeromgeving zijn een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van de schoolgebouwen geweest.

Cultuurgebouw

Rondom de in 1991 gebouwde schouwburg en muziekschool in Hoofddorp is in 2010 een Cultuurgebouwencomplex gerealiseerd. Het betreft daarbij onder andere een verbouwing van de schouwburg en uitbreiding met een vlakke vloerzaal en extra foyerruimten, en verhoging van de toneeltoren. Verder was er sprake avn renovatie van de bestaande muziekschool en uitbreiding hiervan met o.a. een eigen vlakke vloerzaal (aula) en 10 popoefenruimten (doos-in-doos konstrukties) en kantoren.

Brede School Poseidon

In 2013 is de nieuwbouw van een Brede School in IJburg te Amsterdam gerealiseerd. In de school worden twee basisscholen en een peuterspeelzaal ondergebracht. Op de verdieping boven de aula bevindt zich een gymzaal. Centraal in de school zijn twee speellokalen aanwezig die middels verplaatsbare binnenwanden gekoppeld kunnen worden aan de gemeenschappelijke ruimte zodat één grote gemeenschappelijke ruimte ontstaat met een vide naar de 1e verdieping.

Metropool

Pop- en cultuurpodium Metropool is in oktober 2009 geopend. Metropool bestaat uit een grote zaal, een kleine zaal, grand café, foyer, binnen terras, vier popoefenruimten en diverse kantoren. Het is een podium voor diverse activiteiten zoals live popconcerten, dance activiteiten, en een open podium voor popmuziek. Pop- en cultuurpodium Metropool is naast het spoor gebouwd en staat dichtbij woningen. Daarom is niet alleen de interne geluidisolatie van belang, maar ook de geluidemissie naar de omgeving en de geluidisolatie van buiten naar binnen.

Koninklijk Theater Carré

Koninklijk Theater Carré is oorspronkelijk gebouwd als circustheater door Oscar Carré aan het eind van de 19e eeuw. Later werd het Nederlands meest beroemde theater voor shows, musicals, cabaret en populaire concerten. De theaterzaal heeft 1756 stoelen, waarbij de stoelen in de stalles verwijderd kunnen worden voor een pisteopstelling.

De Kortenaer

Aan de Kortenaerkade te Den Haag zijn in het voormalige kantoorgebouw "De Kortenaer" met een totaal oppervlak van 15.000 m² appartementen en stadswoningen gehuisvest. Het gebouwdeel aan de Kortenaerkade bestaat uit 11 bouwlagen, te weten kelder t/m 9e verdieping waarbij ter hoogte van de begane grond eveneens een ruimte (500 m²) is gerealiseerd ten behoeve van winkel/horeca. De achterliggende gebouwdelen (paviljoens) aan de Anna Paulownastraat en De Ruyterstraat bestaan uit 4 bouwlagen, te weten kelder t/m 3e verdieping.

Fluitende roosters

Een speciale vorm van geluid vanwege luchtstromen zijn fluittonen ten gevolge van wind door stalen roosters, zoals worden toegepast bij objecten (gebouwen, viaducten). Deze fluittonen kunnen optreden bij bepaalde windsnelheden en –richtingen, met soms hoge geluidniveaus in de (woon-)omgeving tot gevolg. Deze kunnen, mede vanwege het tonale karakter, tot ernstige klachten leiden.

Bijlmer Sportcentrum

Het Bijlmer Sportcentrum (BSC) in Amsterdam Zuidoost bestaat uit een overdekt recreatie zwembad en wedstrijdbad (25 meter) met publieke tribune, een sporthal NOC*NSF met publieke tribune die ook geschikt is voor dance events, diverse fitness­ruimten, horeca, een multifunctionele ruimte en kantoren. Het BSC vervangt de verouderde sportaccommodatie. Het gebouw ligt in het nieuwe centrum van stadsdeel Zuidoost en bepaald mede het karakter van het centrale Anton de Komplein. Het BSC accommodeert sport, recreatie en maatschappelijke voorzieningen tegelijk.

Abonneer op akoestiek