Nieuws

Richtlijn opstellen deskundigenbeoordelingen geactualiseerd

Onlangs is de Richtlijn voor het opstellen van Deskundigenbeoordelingen geactualiseerd. Met deze Richtlijn, die is opgesteld in samenwerking met Efectis, waarborgen wij de kwaliteit en geven we u inzicht waar onze beoordelingen aan voldoen.

Peutz geaccrediteerd voor vaststellen geluidvermogen windturbines

Bij de overgang naar duurzame energieopwekking lijkt (grootschalige) windenergie op dit moment de economisch meest rendabele vorm. Tegelijkertijd is er (wereldwijd) discussie over met name het geluid vanwege windturbines dat hinder in de woonomgeving kan veroorzaken.

Herinrichting Robert Schumanplein Brussel

Het Schumanplein in Brussel is een rotonde, voornamelijk bestemd voor verkeersafwikkeling. Via een herinrichting wil men dit iconische hart van de Europese wijk een nieuw gezicht geven en er een echte ontmoetingsplaats van maken voor de inwoners van Brussel, het publiek van de Europese instellingen en toeristen.

CO2 emissiehandel en CO2 heffing

Nederland doet mee aan het Europese systeem voor emissiehandel: het European Union Emissions Trading System (EU ETS). Het EU ETS is het grootste emissiehandelssysteem ter wereld, met ongeveer 10.000 Europese bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor 45% van de CO₂-uitstoot in de EU.

CollectieCentrum Nederland wint prestigieuze BREEAM Award 2022

CollectieCentrum Nederland (CC NL) wint prestigieuze BREEAM Award 2022 voor opgeleverde gebouwen in de categorie "Public Buildings"! 

 

Uitbreiding accreditaties Laboratorium voor Brandveiligheid - Calorische Bom

Het Laboratorium voor Brandveiligheid breidt haar werkzaamheden gestaag uit. Naast de brandwerendheidstesten aan verschillende soorten constructies (van wanden en deuren via vloeren tot naden en doorvoeringen) worden alweer enige tijd ook rookdoorlatendheidstesten uitgevoerd.

Nieuwbouw Laboratorium voor Brandveiligheid

Peutz bouwt een nieuw Laboratorium voor Brandveiligheid op Bedrijvenpark Laarakker aan de A73 in Noord-Brabant. Het bestaande laboratorium in Molenhoek is te klein om aan de toegenomen vraag naar gecertificeerde brandtesten te kunnen voldoen.

31 Handtekeningen tegen materiaalgebonden emissies

De kritische grens van 1,5 graad wereldwijde opwarming komt met rasse schreden dichterbij. De CO2-uitstoot moet drastisch worden verlaagd!

Bedrijfsspecifieke lezing nieuwe Omgevingswet

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Dat schrijft Minister De Jonge in

CollectieCentrum Nederland genomineerd BREEAM Award 2022

CollectieCentrum Nederland is genomineerd voor de internationale duurzaamheidsprijs 'BREEAM Award 2022' in de categorie "Public Sector Project – Post Construction"!