Nieuws

Laboratorium voor Pyrotechniek

14-03-2016

Peutz voert voor fabrikanten/importeurs uit Europa al jaren laboratoriumtesten uit aan consumentenvuurwerk, om te onderzoeken of de producten voldoen aan de Europese veiligheidsrichtlijnen.

 

Medisch Spectrum Twente te Enschede

13-03-2016

Op 11 januari 2016 is het nieuwe Medisch Spectrum Twente gelegen aan het Koningsplein te Enschede geopend. Een ziekenhuis moet voor de patiënten een omgeving bieden die het helen ondersteunt en bespoedigt.

 

Succesvol transformeren, van schets tot sleutel

10-03-2016

Leegstand vraagt ook in 2016 nog om aandacht. In Nederland staat namelijk circa 17% van het verhuurbaar kantoorvloeroppervlak en 9% van het verhuurbaar winkelvloeroppervlak leeg (bron: Compendium voor de Leefomgeving, 2015).

Relatiemiddag ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid

08-03-2016

Peutz organiseert op 20 april 2016 weer een relatiemiddag, waarbij wij u graag bijpraten over de veranderingen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid. Dit jaar is het spectaculaire nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg het decor voor de bijeenkomst.

Köhler Peutz Geveltechniek wordt Peutz Geveltechniek

16-02-2016

Köhler Peutz Geveltechniek bv gaat verder als Peutz Geveltechniek. De naamswijziging is een logische stap in de verdere integratie van het bureau binnen de Peutz Group.

Luchtstroming in lijnfilterspoel van dubbeldekkertrein

09-02-2016

Een Verlengd Inter Regio Materieel VIRM (beter bekend als dubbeldekker) heeft voor het filteren van hoogspanningspieken een zogenaamd lijnfilterspoel. Nedtrain gaat voor een groot deel van de rijtuigen de spoelen vervangen en heeft door Peutz de luchtstroming door de spoel laten onderzoeken.

Studiemiddag Brandwerendheid en Bouwakoestiek

28-01-2016

Peutz organiseert op dinsdag 15 maart 2016 voor haar relaties de Studiemiddag Brandwerendheid en Bouwakoestiek.

Deze middag, die plaatsvindt in onze vestiging Mook, is bedoeld voor marktpartijen die in de dagelijkse praktijk met deze vakgebieden te maken hebben. 

Onderzoek verstoring aardmagnetisch veld

12-01-2016

Onze aarde wordt omringd door een magneetveld. Dit magneetveld kan worden beïnvloed door magnetisch geleidende materialen zoals ijzer. Recent is door Peutz onderzoek verricht naar deze verandering van het magneetveld als gevolg van tram-passages. Dit onderzoek levert bruikbare informatie waarmee beter bepaald kan worden of hinder te verwachten is en hoe dit eventueel beperkt kan worden.

Nieuwe A4 Delft - Schiedam : “niet zien, horen of ruiken”

22-12-2015

Afgelopen weekend opende minister Schultz van Haegen de nieuwe snelweg A4 Delft – Schiedam. Opgave voor het consortium van Heijmans, VolkerWessels en Boskalis (A4All) was een snelweg te maken die je niet hoort, ziet of ruikt. Het tracé is op bijzondere wijze ingepast in het landschap.

Blootstelling aan dieselmotoremissies mogelijk nog schadelijker

18-12-2015

Blootgesteld worden aan de uitstoot van dieselmotoremissies (DME) is niet gezond. Uit een recent verrichte evaluatie blijkt dat de gezondheidsrisico’s ten gevolge van blootstelling aan DME waarschijnlijk nog groter zijn dan tot nu werd aangenomen.