Controle van technische installaties

Voor het beoordelen van het functioneren van technische installaties worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • het beoordelen van verwarmings- en koelelementen door middel van Infrarood Thermografie;
  • het meten van water- en luchthoeveelheden;
  • het meten van water- en luchttemperaturen;
  • het meten van luchtkwaliteit en RV;
  • het meten van het thermisch comfort;
  • het verrichten van geluid- en trillingmetingen.