Luchtverontreiniging

Luchtmetingen op locatie

Luchtmetingen kunnen betrekking hebben op zowel de (woon-)omgeving als de arbeidsplaats. Met apparatuur die afgestemd is op het doel kunnen op locatie diverse soorten luchtmetingen uitgevoerd worden.

Naast immissiemetingen kunnen ook brongerichte metingen uitgevoerd worden ter bepaling van de "vracht" van bijvoorbeeld geur- of stofemissie uit schoorstenen, uitlaten e.d.