Bodemonderzoek

De veldwerkzaamheden ten behoeve van bodemonderzoek worden door derden in opdracht van Peutz uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2002). Peutz werkt hiervoor samen met gecertificeerde bureaus met erkende veldwerkers. Peutz beschikt over ruime ervaring met bodemonderzoeken, zowel historisch, als verkennend, nader- en nulsituatie-onderzoek en saneringen.