Comfort- en binnenmilieuonderzoek

Comfortklachten en klachten over de luchtkwaliteit in gebouwen worden onderzocht door het kortstondig of langdurig meten van diverse meetgrootheden:

  • luchtsnelheden en temperaturen op de werkplek (4 hoogten gelijktijdig);
  • stralingstemperatuur en stralingsasymmetrie;
  • relatieve luchtvochtigheid en CO2-concentratie;
  • stofconcentratie.

Aanvullend kunnen voor het beoordelen van de technische installaties en bouwkundige constructies metingen worden verricht aan:

  • lucht- en watertemperaturen van de technische installaties;
  • oppervlaktetemperaturen van verwarmings- en koelelementen en bouwkundige constructies.

Daarnaast kunnen uitgebreide akoestische metingen worden verricht. Zie ook onze pagina over thermisch comfort.