Trillingen meten

Peutz beschikt over specifieke apparatuur voor trillingmetingen met uiteenlopende doelstellingen.

Op locatie voert Peutz trillingmetingen uit ter bepaling van de aldaar optredende trillingniveaus vanwege industrie, verkeer of anderszins. Doelstelling kan zijn het toetsen van de trillingniveaus aan grenswaarden vanwege gezondheidsschade, hinder respectievelijk schade aan gebouwen en/of instrumenten.

Op de arbeidsplaats worden trillingmetingen uitgevoerd, zowel lichaamstrillingen als handarmtrillingen, om de schadelijkheid voor de mens te kunnen bepalen.

Semi-permanente monitoring van trillingen kan plaats vinden in situaties waarin schade aan gebouwen en/of apparatuur (computers, gevoelige meetinstrumenten e.d.) verwacht kan worden ten gevolge van bijvoorbeeld hei- of sloopwerkzaamheden.

Met trillingmetingen wordt ook de overdracht tussen trillingbronnen en ontvangerpunten bepaald, zowel via de bodem als in constructies.

Trillingniveaus worden ook vastgesteld om de geluidafstraling van machine- of bouwconstructiedelen te kunnen bepalen.