Lucht

Ahold Delhaize Coffee Company

Ahold Delhaize Coffee Company (ADCC) is een voedingsmiddelen bedrijf waar koffie wordt geproduceerd. Na ontvangst van groen koffiebonen worden de koffiebonen geroosterd in de koffiebrandinstallatie van ADCC. Vervolgens kunnen de koffiebonen verpakt worden of verwerkt worden tot verpakte gemalen koffie, koffiepads of cups. ADCC realiseert een nieuwe koffiebranderij ter vervanging van de huidige koffiebranderij.

Bijdrage van Peutz

Weststad Recycling B.V. - Oosterhout

De recycling van diverse afvalstromen is een steeds meer besproken onderwerp, zeker in met de gedacht van de 'circulaire economie'. In 2016 zijn Van Beek IJzer- en Metaalhandel B.V. en Koopmans Recycling B.V. samen op een nieuw terrein aan de Energieweg te Oosterhout van start gegaan onder de naam Weststad Recycling B.V. Voor de nieuwe locatie waren diverse vergunningen qua milieu en aanvragen voor bijvoorbeeld riolering en reclame noodzakelijk. Op de locatie wordt een diversiteit aan afvalstromen ingezameld, zoals papier, ferro en non-ferro metalen, plastics en hout(pallets).

Update 'Aanpak Stikstof'

Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. is de stikstofproblematiek bijna dagelijks in het nieuws. De urgentie om te komen tot een oplossing voor met name de woningbouw, maar ook in de utiliteitsbouw en de industriële sector is hoog. De ontwikkelingen volgden elkaar de laatste maanden en weken in hoog tempo op. Op dit moment wordt door het kabinet hard gewerkt om de Spoedwet Aanpak Stikstof door de Eerste Kamer te krijgen.

Stikstofimpasse: onduidelijkheid duurt voort!

Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. was de stikstofproblematiek bijna dagelijks in het nieuws. De urgentie om te komen tot een oplossing voor met name de woningbouw, maar ook in de utiliteitsbouw en de industriële sector was hoog. De ontwikkelingen volgden elkaar de laatste maanden in hoog tempo op, echter het door het kabinet gepresenteerde maatregelenpakket op 13 november jl. geeft zeker op korte termijn nog niet de gewenste en noodzakelijke duidelijkheid. 

Kijk uit voor chemische stoffen

Blootgesteld worden aan de uitstoot van dieselmotoremissies (DME genoemd) is niet gezond. Werkgevers zijn verplicht de blootstelling aan DME te voorkomen als dit technisch mogelijk is. Anders moet de blootstelling zo veel mogelijk worden beperkt. Voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten werkgevers ook de blootstelling aan DME beoordelen. Wij voeren metingen en berekeningen uit aan de blootstelling aan chemische stoffen op de arbeidsplaats.

Dieselmotoremissies in sorteerhal

Stikstofdepositie en Natura 2000: weer een imPASse?

Het is alweer bijna 2,5 jaar geleden dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking is getreden. Doel van het PAS was om de impasse in vergunningverlening bij stikstofgevoelige natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) te doorbreken. Met de invoering van het PAS is een vrijstelling van vergunningplicht geïntroduceerd in combinatie met een meldingsplicht. Na een veelbelovende start lijkt er na ruim 2 jaar toch weer sprake van een impasse bij een aantal PAS-gebieden en dreigt er zelfs weer een algehele impasse.

Gemeentehuis

Van het Gemeentehuis te Ridderkerk is de bestaande laagbouw gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De bestaande hoogbouw is blijven bestaan en is via een loopbrug bereikbaar vanuit de nieuwbouw. De nieuwbouw heeft een vloeroppervlak van ca. 8700 m² en is opgedeeld in het gemeentehuis (ca. 6000 m²) en een multifunctioneel centrum (ca. 2700 m²). Onder de nieuwbouw is een parkeerkelder geplaatst. Het gemeentehuis bestaat grotendeels uit kantoren met daarnaast een raad- en trouwzaal.

Centrum voor Levenswetenschappen

Het universiteitsgebouw "Centrum voor levenswetenschappen" (ca. 35.000 m2) op het Zernike terrein te Groningen heeft enerzijds een onderwijsfunctie met collegezalen, kantoor en werkruimten alsmede practicumzalen en is anderzijds een onderzoeksgebouw waar hoogwaardig specialistisch onderzoek wordt verricht. Bij deze onderzoeken wordt deels gebruik gemaakt van trillinggevoelige apparatuur zoals elektronen microscopen, NMR, röntgen- en laserapparatuur.

Van Houtum Papier

Innovatieve papierfabriek

Van Houtum is al ruim 80 jaar leverancier van innovatieve washroomoplossingen inclusief hygiënepapier en is koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het hoofdkantoor en beide productielocaties bevinden zich in Swalmen, gemeente Roermond.

Fioretti College

In het Fioretti College te Veghel zijn vmbo en praktijkonderwijs samen ondergebracht en daarnaast vinden er buiten schooltijden (sport)activiteiten door derden plaats. De afdeling praktijkonderwijs richt zich op leerlingen die moeite hebben met leren en op deze afdeling worden veel praktijkvakken gegeven.

Neele-VAT distributiecentrum

Logistiek dienstverlener Neele-VAT Logistics, gespecialiseerd in de opslag van gevaarlijke stoffen, heeft op de Maasvlakte het grootste ADR distributiecentrum van Nederland in gebruik genomen. De nieuwbouw is gerealiseerd naast de huidige ADR loods van Neele-VAT op de Maasvlakte. Het nieuwe distributiecentrum beschikt over meer dan 20.000 ADR palletplaatsen (verdeeld in zeven compartimenten gebouwd en ingericht volgens de PGS 15 richtlijn), waarmee Neele-VAT haar totale ADR opslagruimte verdubbelt tot 40.000 palletplaatsen.

A4

Eind 2015 opende minister Schultz van Haegen de nieuwe snelweg A4 Delft – Schiedam. Opdracht was een snelweg te maken die je niet hoort, ziet of ruikt. Het tracé is op bijzondere wijze ingepast in het landschap.

TT-circuit

Het TT-circuit, ooit begonnen als stratencircuit, is één van de twee wegracecircuits in Nederland waar internationale races worden gereden. De bekendste is de moto GP, ook wel Dutch TT genoemd. Dit is het meest bezochte sportevenement van Nederland. Valentino Rossi haalde op dit circuit in 2009 zijn 100e Grand Prix zege.

P&O Ferries

P&O Ferries is gelegen aan de Beneluxhaven te Rotterdam en betreft een roll-on roll-off veerdienst voor voornamelijk passagiers en vracht naar Groot-Brittannië. Op het terrein van P&O Ferries worden (tank)containers met verschillende soorten goederen, waaronder gevaarlijke stoffen, overgeslagen. Het bedrijf is geconfronteerd met een sterk wisselde markt waardoor behoefte is aan een zeer flexibele omgevingsvergunning voor het aspect milieu.

Hoogvliet supermarkten

Hoogvliet heeft circa 65 filialen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Het distributiecentrum is thans gevestigd in Alphen aan den Rijn maar zal op termijn verhuizen naar Bleiswijk. Hoogvliet-filialen worden op een kenmerkende wijze bevoorraad, namelijk door vrachtwagens met een afzetcontainer. In het filiaal wordt aansluitend een tweede, lege container weer mee teruggenomen hetgeen tijdsbesparing betekent.

Albert Heijn distributiecentra

Albert Heijn als omvangrijke retailer is voortdurend in beweging. De zes distributiecentra in Zaandam, Zwolle, Nieuwegein, Geldermalsen, Tilburg en Pijnacker bevoorraden dagelijks de winkels met een optimale logistieke aanpak. Daarnaast zijn er distributiecentra voor Albert Heijn Online.

Peutz ondersteunt Albert Heijn bij arbo- en milieuvraagstukken rond winkels en distributiecentra. Daarbij verzorgt Peutz vergunningaanvragen en technische onderzoeken op het gebied van geluid, trillingen, luchtkwaliteit, brand- en externe veiligheid, bestemmingsplanwijzigingen.

Motorcrossterrein

Motorclub AMBC in Staphorst is een vereniging met meer dan 1200 leden afkomstig uit de regio. De club organiseert motorcrossevenementen. De baan heeft een lengte van circa 950 meter en de meest nabijgelegen woning ligt op circa 50 meter van de baan.

Abonneer op Lucht