Milieutechnologie

Helpdesk Corona Bouw & Techniek - Voor veilig en gezond doorwerken

Protocol 'Samen veilig doorwerken'. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

 

Ahold Delhaize Coffee Company

Ahold Delhaize Coffee Company (ADCC) is een voedingsmiddelen bedrijf waar koffie wordt geproduceerd. Na ontvangst van groen koffiebonen worden de koffiebonen geroosterd in de koffiebrandinstallatie van ADCC. Vervolgens kunnen de koffiebonen verpakt worden of verwerkt worden tot verpakte gemalen koffie, koffiepads of cups. ADCC realiseert een nieuwe koffiebranderij ter vervanging van de huidige koffiebranderij.

Bijdrage van Peutz

Update 'Aanpak Stikstof'

Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. is de stikstofproblematiek bijna dagelijks in het nieuws. De urgentie om te komen tot een oplossing voor met name de woningbouw, maar ook in de utiliteitsbouw en de industriële sector is hoog. De ontwikkelingen volgden elkaar de laatste maanden en weken in hoog tempo op. Op dit moment wordt door het kabinet hard gewerkt om de Spoedwet Aanpak Stikstof door de Eerste Kamer te krijgen.

Stikstofimpasse: onduidelijkheid duurt voort!

Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. was de stikstofproblematiek bijna dagelijks in het nieuws. De urgentie om te komen tot een oplossing voor met name de woningbouw, maar ook in de utiliteitsbouw en de industriële sector was hoog. De ontwikkelingen volgden elkaar de laatste maanden in hoog tempo op, echter het door het kabinet gepresenteerde maatregelenpakket op 13 november jl. geeft zeker op korte termijn nog niet de gewenste en noodzakelijke duidelijkheid. 

Streep door het PAS, wat nu?

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan: op 29 mei jl. heeft de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (het PAS). Het PAS mag dus niet als toestemmingsbasis voor activiteiten gebruikt worden die leiden tot stikstofdepositie op al overbelaste beschermde natuurgebieden (Natura 2000). Het einde van het PAS hing met de uitspraak van het Europese Hof van 7 november 2018 al nadrukkelijk in de lucht (zie ook hier).

Waterstof als motor

Waterstof is schoon, waterstof is een efficiënte energiedrager en waterstof kan opgewekt worden met zonne- of windenergie. Naast warmte komt er water vrij bij de verbranding van waterstof. Aandrijflijnen voor auto's en vrachtwagens op waterstof en zelfs in de toekomst industrieel materieel en scheepsvaart op waterstof zijn dus CO2-neutraal. Ook het schadelijke HC en NOx wordt bij verbranding van waterstof niet uitgestoten, een bijkomend voordeel. Waterstof lijkt daarmee de ideale manier om de energietransitie te ondersteunen.

Ondertekening markeert aanvang ontwikkeling entreegebied Leiden Bio Science Park

MORE gaat het heten: de ontwikkeling van het nieuwe entreegebied van het Leiden Bio Science Park. Een feestelijke bijeenkomst met de partners Universiteit Leiden, de gemeente Leiden en de Amstelveense ontwikkelaar Yisheng Development op 18 maart markeerde de officiële start van het project. Martijn Ridderbos, vice-voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden ondertekende samen met Paul Dirkse, Leidse wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën en de heer Zhang van Yisheng Development de officiële overeenkomst over de ontwikkeling van het entreegebied.

Informatieplicht energiebesparing vóór 1 juli 2019

Veel bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn verplicht om erkende energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Met de inwerkingtreding van de Informatieplicht energiebesparing worden bedrijven nu ook verplicht om voor 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen getroffen zijn.

Van een crisiswet tot een transitiewet Omgevingswet

Op 6 september 2018 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) ingediend. Met de Chw wordt nagestreefd de procedures om onder andere woningbouw te realiseren, te verkorten, vereenvoudigen en te versnellen. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (1 januari 2021) zal de Chw komen te vervallen. Met de gewijzigde Chw wordt de mogelijkheid geboden alvast gebruik te maken van een aantal instrumenten uit de Omgevingswet. Op deze manier kunnen gemeenten experimenteren en ervaring opdoen met deze instrumenten.

Uitspraak Europese Hof: Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoet niet

Het Europese Hof heeft gisteren (7-11-2018) uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS is een programma wat als doel heeft om de stikstofproblematiek in Nederland aan te pakken, en tegelijkertijd ruimte te bieden aan economische ontwikkelingen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft eerder dit jaar prejudiciële vragen over het PAS gesteld.

Stikstofdepositie en Natura 2000: weer een imPASse?

Het is alweer bijna 2,5 jaar geleden dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking is getreden. Doel van het PAS was om de impasse in vergunningverlening bij stikstofgevoelige natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) te doorbreken. Met de invoering van het PAS is een vrijstelling van vergunningplicht geïntroduceerd in combinatie met een meldingsplicht. Na een veelbelovende start lijkt er na ruim 2 jaar toch weer sprake van een impasse bij een aantal PAS-gebieden en dreigt er zelfs weer een algehele impasse.

Gemeentehuis

Van het Gemeentehuis te Ridderkerk is de bestaande laagbouw gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De bestaande hoogbouw is blijven bestaan en is via een loopbrug bereikbaar vanuit de nieuwbouw. De nieuwbouw heeft een vloeroppervlak van ca. 8700 m² en is opgedeeld in het gemeentehuis (ca. 6000 m²) en een multifunctioneel centrum (ca. 2700 m²). Onder de nieuwbouw is een parkeerkelder geplaatst. Het gemeentehuis bestaat grotendeels uit kantoren met daarnaast een raad- en trouwzaal.

Centrum voor Levenswetenschappen

Het universiteitsgebouw "Centrum voor levenswetenschappen" (ca. 35.000 m2) op het Zernike terrein te Groningen heeft enerzijds een onderwijsfunctie met collegezalen, kantoor en werkruimten alsmede practicumzalen en is anderzijds een onderzoeksgebouw waar hoogwaardig specialistisch onderzoek wordt verricht. Bij deze onderzoeken wordt deels gebruik gemaakt van trillinggevoelige apparatuur zoals elektronen microscopen, NMR, röntgen- en laserapparatuur.

Van Houtum Papier

Innovatieve papierfabriek

Van Houtum is al ruim 80 jaar leverancier van innovatieve washroomoplossingen inclusief hygiënepapier en is koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het hoofdkantoor en beide productielocaties bevinden zich in Swalmen, gemeente Roermond.

Fioretti College

In het Fioretti College te Veghel zijn vmbo en praktijkonderwijs samen ondergebracht en daarnaast vinden er buiten schooltijden (sport)activiteiten door derden plaats. De afdeling praktijkonderwijs richt zich op leerlingen die moeite hebben met leren en op deze afdeling worden veel praktijkvakken gegeven.

Neele-VAT distributiecentrum

Logistiek dienstverlener Neele-VAT Logistics, gespecialiseerd in de opslag van gevaarlijke stoffen, heeft op de Maasvlakte het grootste ADR distributiecentrum van Nederland in gebruik genomen. De nieuwbouw is gerealiseerd naast de huidige ADR loods van Neele-VAT op de Maasvlakte. Het nieuwe distributiecentrum beschikt over meer dan 20.000 ADR palletplaatsen (verdeeld in zeven compartimenten gebouwd en ingericht volgens de PGS 15 richtlijn), waarmee Neele-VAT haar totale ADR opslagruimte verdubbelt tot 40.000 palletplaatsen.

A4

Eind 2015 opende minister Schultz van Haegen de nieuwe snelweg A4 Delft – Schiedam. Opdracht was een snelweg te maken die je niet hoort, ziet of ruikt. Het tracé is op bijzondere wijze ingepast in het landschap.

Abonneer op Milieutechnologie