Kunstlicht

Erasmus MC

Negen jaar lang is gebouwd aan de nieuwbouw van het Erasmus MC, een van de grootste bouwprojecten van Nederland, welke eind 2017 is opgeleverd en in 2018 in gebruik is genomen. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardig gebouw met veel complexe techniek. Peutz heeft als bouwfysisch adviseur bijgedragen aan een veilige, comfortabele en gezonde omgeving voor patiënten en personeel van het Erasmus MC.

Nieuwe Erasmus MC geopend

Op vrijdag 18 mei is de hoofdingang van de nieuwbouw van het ErasmusMC geopend. Negen jaar lang is gebouwd aan de nieuwbouw van het Erasmus MC, een van de grootste bouwprojecten van Nederland. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardig gebouw met veel complexe techniek. Peutz heeft als bouwfysisch adviseur bijgedragen aan een veilige, comfortabele en gezonde omgeving voor patiënten en personeel van het Erasmus MC.

VU O|2-gebouw

Het VU O|2-gebouw is het nieuwe onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het gebouw van circa 33.000 m2 bvo is ingericht voor het onderzoeksthema Human Life Sciences, waarbij meerdere instellingen deelnemen aan baanbrekend onderzoek. Sinds januari 2016 werken wetenschappers van de VU, het VUmc en de UvA in het O|2-gebouw samen aan vraagstukken van fundamenteel en toegepast bèta-medisch onderzoek. Het O|2-gebouw staat naast het ACTA, bovenop de gezamenlijke parkeergarage, op de campus van de Vrije Universiteit langs de Zuidas van Amsterdam.

Gerechtsgebouw

De renovatie en nieuwbouw van het gerechtsgebouw heeft een lange aanlooptijd gehad. Al vanaf de jaren '80 bleek behoefte aan uitbreiding. In 2006 werd Rob Hootsmans als architect ingeschakeld. De nieuwbouw is op 3 juni 2013 officieel in gebruik genomen. Het gerenoveerde bestaande rechtbankgebouw uit 1977 is in mei 2016 in gebruik genomen. Op 10 september 2016 is het gehele complex van de rechtbank officieel geopend.

Theater Aan de Slinger

In de zomer van 2008 is het Project Aan de Slinger opgeleverd. Het project is onderdeel van het Masterplan voor het centrum van Houten en bestaat uit een samenvoeging van een uitbreiding van het College de Heemlanden en het Cultuurcentrum Houten. Het Cultuurcentrum bestaat uit het Houtens Muziekcollectief (HMC) en het theater De Kring Houten, nu Theater Aan de Slinger. De spil van het project is een multifunctionele theaterzaal met een zaalcapaciteit van 280 stoelen. Daaromheen liggen onder meer de foyer, gecombineerde muziek/theorielokalen en ensembleruimten.

De Veste

In Helmond is de nieuwbouw van het multifunctioneel centrum De Veste in de wijk Brandevoort gerealiseerd. Het centrum bestaat uit een basisschool, peuterspeelzaal, BSO, kinderdagverblijf, muzieklesruimte, tienerruimte, sociaal cultureel centrum, alsmede een grote zaal en een café. De grote zaal is door middel van voorzetwanden in drieën op te delen en wordt dan gebruikt als speelzalen. De akoestiek in deze zaal is afgestemd op het meervoudig gebruik zoals theater, toneel, harmonie e.d. Direct naast en boven het café zijn woningen gesitueerd.

De Poorten

In 2004-2005 is de voormalige Hasseltse Kerk te Tilburg verbouwd en uitgebreid tot multifunctionele accommodatie en wijkcentrum De Poorten. Binnen de muren van de historische facade uit 1898 zijn de Openbare Bibliotheek Tilburg, Jongerencentrum de Twern, Naschoolse Opvang en peuterspeelzaal Kinderstad, en Wijkorganisatie Goirle Hasselt Bouwmeesterbuurt gehuisvest.

Scheepvaart en Transport College

Het Scheepvaart- en Transportcollege is een internationaal kenniscentrum dat op alle niveau’s (VMBO, MBO en HBO) onderwijs verzorgt aan ruim 2000 leerlingen. Daarnaast vindt er volwasseneneducatie plaats en zijn er trainingen voor professionals. Het college verzorgt onderwijs voor de gehele transportketen in de haven. Verder wordt er onder meer software voor simulatiesystemen van kranen en schepen ontwikkeld.

Grenswerk

In 2012 is begonnen met de ontwikkeling van een nieuw poppodium in Venlo. Het project is in 2014 gerealiseerd: een stoer, robuust en tijdloos gebouw siert nu het middeleeuwse centrum van Venlo. Overal zijn grote ramen, met doorzicht en uitzicht, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen.

Hijmans van den Bergh-gebouw

Het A.A. Hijmans van den Bergh-gebouw (ABC Onderwijsgebouw) is gevestigd in De Uithof te Utrecht. Het gebouw huisvest zowel WO, HBO als MBO opleidingen op het (bio)medische vlak. Kenmerkend voor het gebouw zijn de drie verticale ‘kokers’ welke de vijf bouwlagen van het gebouw doorsnijden. Ter plaatse van het middengebied tussen de kokers zijn op elke verdieping open studentwerkplekken gesitueerd. Aan de gevel zijn besloten ruimten aanwezig, waaronder (werk)collegezalen en kantoren. Het gebouw is uitgevoerd met betonkern-activering.

Zorgcluster Leidsche Rijn

Het gebied Zorgcluster Spoor bevindt zich centraal in Leidsche Rijn Utrecht. Het plangebied bestaat uit twee delen, namelijk een deel met zorgvoorzieningen en een deel waar Mitros Ontwikkeling 117 appartementen voor senioren heeft ontwikkeld naar ontwerp van Claus en Kaan Architecten te Amsterdam. De appartementen zijn gesitueerd in één appartementencomplex met drie verschillende gebouwdelen van 5, 9 en 12 bouwlagen. Er zijn ook bergingen, een entree en een gedeelte voor commerciële verhuur. Het plan is gerealiseerd door Trebbe Bouw West.

Paleis van Justitie

Het Paleis van Justitie, ontworpen door Charles Vandenhove, herbergt alle Gerechten in één complex van ca. 42.000 m2. De zittingzalen hebben een bijzondere vloer- en dakconstructie in gebogen vormen. Dit zorgde er samen met de bijzondere constructie van de centrale hal voor dat er diverse onderzoeken verricht moesten worden.

Stadhuis Alphen aan den Rijn

De nieuwbouw van het Stadhuis Alphen aan den Rijn bestond uit de volgende deelprojecten:

  • Een publiek gedeelte met baliefuncties en de raadzaal; opgenomen in "Het Palet"

  • Kantoor voor medewerkers gemeentelijke diensten (ook in "Het Palet")

  • Service Centrum Alphen (SCA); open ruimte ten behoeve van functies gerelateerd aan diensten geleverd door de overheid

  • Kantoren voor verhuur

De Holland

In de zomer van 2015 is de renovatie van het gebouw 'De Holland' in Dordrecht afgerond en opgeleverd. De renovatie betreft de transformatie van (oorspronkelijk) een verzekeringsgebouw naar het Nationaal Onderwijsmuseum. De Holland betreft een gemeentelijk monument naar een ontwerp door Sybold van Ravesteijn.

CREA

In het kader van de herontwikkeling van het Roeterseiland heeft de Universiteit van Amsterdam besloten om de voormalige diamantslijperij aan de Nieuwe Achtergracht te transformeren in een cultureel centrum.  In 2012 is de nieuwe huisvesting van het culturele studentencentrum (CREA) van de Universiteit van Amsterdam geopend.

Scholingsboulevard

De Scholingsboulevard is gevestigd in Enschede, op twee locaties in twee nieuwe panden met een bijzondere architectuur. Drie onderwijsinstellingen (Het Stedelijk Lyceum, Bonhoeffer College en het ROC van Twente) vinden in de nieuwe vmbo/mbo-school hun onderdak (bedoeld voor 2600 leerlingen). Het door de school gehanteerde vernieuwende onderwijsconcept en een flexibele leeromgeving zijn een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van de schoolgebouwen geweest.

Cultuurgebouw

Rondom de in 1991 gebouwde schouwburg en muziekschool in Hoofddorp is in 2010 een Cultuurgebouwencomplex gerealiseerd. Het betreft daarbij onder andere een verbouwing van de schouwburg en uitbreiding met een vlakke vloerzaal en extra foyerruimten, en verhoging van de toneeltoren. Verder was er sprake avn renovatie van de bestaande muziekschool en uitbreiding hiervan met o.a. een eigen vlakke vloerzaal (aula) en 10 popoefenruimten (doos-in-doos konstrukties) en kantoren.

De Bazel

De Bazel, voormalig hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), is een imposant gebouw (ca. 32.000 m2) uit 1926 aan de Vijzelstraat in Amsterdam. Het gebouw werd ontworpen door architect Karel de Bazel en geldt als zijn belangrijkste werk. De Bazel diende achtereenvolgens als hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de Algemene Bank Nederland en ABN-AMRO. In 1999 kocht de gemeente Amsterdam het pand om er na een grondige renovatie door architectenbureau Claus en Kaan en restauratiearchitect Maarten Fritz vanaf 2007 het Gemeentearchief in te huisvesten.

Bouw Amsteltoren gestart

Op 15 december 2015 is na een intensief ontwerpproces van 2 jaar de bouw gestart van de Amsteltower (naast het monumentale Amstelstation) aan het Julianaplein te Amsterdam. In de plint van de 'Amsteltower' wordt het Meininger hotel gerealiseerd met 186 kamers. Op deze plint zullen in de 'hoogbouw' 192 appartementen worden gerealiseerd met een hoogte van 100 meter.

Amsterdam ArenA

De Amsterdam ArenA is gebouwd tussen 1993 en 1996, en is een multifunctioneel stadion met ruim 53.000 zitplaatsen en is daarmee het grootste stadion van Nederland. Als eerste in Europa heeft de ArenA een dakkap die in circa 20 minuten kan worden open- of dichtgeschoven. Het kunnen sluiten van de dakkap maakt dat naast voetbal- en andere sportwedstrijden, er ook evenementen georganiseerd kunnen worden, waaronder concerten en dance events. Voor een dergelijk breed scala aan activiteiten gelden er andere eisen dan voor een voetbalstadion alleen.

Stadion De Vliert

De nieuwbouw van Stadion De Vliert te ‘s-Hertogenbosch bestaat uit nieuwe tribunes aan de noord- en zuidzijde met daaronder bedrijfsruimten en vier kantoorgebouwen, op elke hoek één. Het stadion bevindt zich ten noorden van de Aartshertogenlaan en ten zuiden van de spoorlijn 's-Hertogenbosch en Nijmegen.

Bijlmer Sportcentrum

Het Bijlmer Sportcentrum (BSC) in Amsterdam Zuidoost bestaat uit een overdekt recreatie zwembad en wedstrijdbad (25 meter) met publieke tribune, een sporthal NOC*NSF met publieke tribune die ook geschikt is voor dance events, diverse fitness­ruimten, horeca, een multifunctionele ruimte en kantoren. Het BSC vervangt de verouderde sportaccommodatie. Het gebouw ligt in het nieuwe centrum van stadsdeel Zuidoost en bepaald mede het karakter van het centrale Anton de Komplein. Het BSC accommodeert sport, recreatie en maatschappelijke voorzieningen tegelijk.

Abonneer op Kunstlicht