theater

Theater Aan de Slinger

In de zomer van 2008 is het Project Aan de Slinger opgeleverd. Het project is onderdeel van het Masterplan voor het centrum van Houten en bestaat uit een samenvoeging van een uitbreiding van het College de Heemlanden en het Cultuurcentrum Houten. Het Cultuurcentrum bestaat uit het Houtens Muziekcollectief (HMC) en het theater De Kring Houten, nu Theater Aan de Slinger. De spil van het project is een multifunctionele theaterzaal met een zaalcapaciteit van 280 stoelen. Daaromheen liggen onder meer de foyer, gecombineerde muziek/theorielokalen en ensembleruimten.

Het Park

“Het Park” in Hoorn is een aansprekend gebouw met een door velen geprezen verschijning en ligging aan het IJsselmeer. De schouwburg bestaat uit een grote zaal en een kleine zaal met bijbehorende ruimten als foyers, restaurant, kantoren e.d. Onder het gehele complex bevindt zich een parkeergarage. Bij de nieuwbouw van de schouwburg Het Park te Hoorn heeft adviesbureau Peutz op veel verschillende terreinen adviesdiensten geleverd.

Cultuurstrip

In het centrum van Amstelveen zijn naast en rond de bestaande schouwburg een aantal culturele instellingen samengebracht in een nieuw gebouwencomplex, aangeduid als de Cultuurstrip. Het betreft daarbij een poppodium/jongerencentrum (P60), een muziek- en dansschool en een volksuniversiteit.

Cultura

Het culturele centrum Cultura, bestaande uit een muziekschool, een creatief centrum en een multifunctionele zaal, ligt op de hoek van de Molenstraat en de Telefoonweg in Ede. Het betreft een gebouw met een vloeroppervlak van ca. 3700 m² waar cursussen worden gegeven en andere activiteiten worden georganiseerd op het gebied van muziek, dans, audio, fotografie, video, beeldende vorming en andere kunst- en creativiteitsvormen. Naast de muziekschool, de multifunctionele zaal en het atrium zijn in de nieuwbouw destijds tevens een bibliotheek, winkels en woningen gerealiseerd.

ICO

In 1995 werd de nieuwbouw van het ICO Centrum voor Kunst en Cultuur aan de Zuidhaege te Assen opgeleverd. Deze nieuwbouw is ontworpen door de Rotterdamse architect Jan Hoogstad. In het gebouw zijn cursusruimten gerealiseerd voor muziek, dans en beeldende vorming, een theater en een concertzaal.

Codarts

De nieuwbouw van Codarts (voorheen Hogeschool voor Muziek en Theater) in Rotterdam bevat een muziekgedeelte (conser­vatorium) en een dansgedeelte. Het project is ontworpen en uitgevoerd in combinatie met de uitbreiding van De Doelen (concertgebouw, congreszaal en vergadercentrum).

De Lawei en De Meldij

Schouwburg De Lawei te Drachten bestaat uit twee gebouwgedeelten: De Lawei en De Meldij. De voormalige Meldij is volledig gesloopt en opnieuw gebouwd. Hierbij is dit gebouwgedeelte aanzienlijk uitgebreid. Dit deel omvat nu een vlakke vloer zaal met 225 stoelen schuifbare tribune, een filmzaal met 99 vaste stoelen, popoefen- en drumlokalen, muzieklesruimten, centrum voor de kunsten met onder andere schilders en edelsmeden, een danszaal en een foyer met bar.

Christoffelschool en zorginstelling Fatima

Binnen dit gebouw in Didam zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs; de 'Christoffelschool' (ca. 2330 m2), een gymzaal (ca. 470 m2) en een logeerhuis behorende tot zorginstelling Fatima (ca. 708 m2) samengebracht. In het gebouw is een centrale multifunctionele ontmoetingsruimte gerealiseerd. De Christoffelschool herbergt circa 130 leerlingen verdeeld over 11 stamgroepen. Binnen het logeerhuis Fatima zijn twee woongroepen van elk 6 clienten ondergebracht.

Pakhuis De Zwijger

Pakhuis de Zwijger werd gebouwd in 1933 naar een ontwerp van architect J. de Bie Leuveling Tjeenk en constructeur K. Bakker. Het gebouw is een voorbeeld van zakelijk expressionistisch bouwen. Bijzonder is de betonnen draagconstructie bestaand uit paddestoelkolommen en de aan twee zijden forse uitkraging boven de fundering. Het pand werd oorspronkelijk gebruikt als koelhuis voor bederfelijke producten. Dwars door het gebouw is later een verkeersweg met aansluiting op een brug gerealiseerd.

De Meerpaal

In het centrum van Dronten is begin jaren 60 de Meerpaal van architect Frank van Klingeren gebouwd. De Meerpaal was een glazen overkapping van een stadsplein waarin allerlei functies in open verbinding stonden met elkaar. Het was een grootschalige ontmoetingsplek waar mensen onder andere konden spelen, een theatervoorstelling konden bezoeken en de weekmarkt konden bezoeken. De openheid van de Meerpaal had zowel voor- als nadelen. Een nadeel was de geluidsoverlast van de verschillende functies, vandaar dat besloten werd de Meerpaal te veranderen.

LUX

Het Nijmeegse filmhuis en cultureel podium LUX is het grootste arthouse van Nederland. Het is gehuisvest in het gebouw dat ook wel het “Poortgebouw” wordt genoemd. Het poortgebouw, dat voor een aanzienlijk deel ondergronds is gebouwd, huisvest behalve het filmhuis LUX op de bovenste twee verdiepingen ook kantoren van Sociale Zaken.

Opera en Theater

De Opera in Keulen, waarin het lokale operagezelschap is gevestigd, werd opgericht in 1957, nadat het oude gebouw in de tweede wereldoorlog was beschadigd. Het gebouw werd ontworpen door Wilhelm Riphahn en staat bekend om zijn karakteristieke terrassen aan de buitenkant van de toneeltoren en de karakteristieke balkons in de hal.

De Nieuwe Kolk

De Nieuwe Kolk te Assen is een multifunctioneel gebouw met onder andere een theatercomplex, vijf bioscoopzalen, een bibliotheek, een cultuurportaal met horecavoorzieningen, een centrum voor beeldende kunst, een parkeergarage, kantoren en woningen. Het theatercomplex omvat een theaterzaal met 850 zitplaatsen en een multifunctionele vlakke vloerzaal met 250 zitplaatsen. Deze laatste is tevens geschikt voor (luide) pop- en houseconcerten.

Theater Sneek

In het najaar van 2012 is het nieuwe theater in het historische centrum van Sneek geopend. Het theater maakt onderdeel uit van het nieuwe Cultureel Kwartier Sneek waartoe ook het nieuwe Kunstencentrum Atrium en poppodium Bolwerk behoren. Het theatercomplex betreft grotendeels nieuwbouw met een gedeeltelijke renovatie.

Castellum

Castellum bestaat uit een grote theaterzaal (750 stoelen), drie bioscoopzalen, een kleine “vlakke vloer” zaal (270 stoelen), een restaurant en drie foyers. De kleine zaal met uitschuifbare tribune is bedoeld voor intieme toneelvoorstellingen en popmuziekconcerten. De grote theaterzaal is bedoeld voor toneel, versterkte muziek, congressen, musicals en opera, en niet voor symfonische muziek. De grote zaal heeft een ruime orkestbak (ca. 90 m2) ten behoeve van opera die deelbaar is en voorzien is van een lift over 2 lagen.

Abonneer op theater