Nieuws

Nieuwe Omgevingswet uitgesteld tot januari 2024

27-01-2023

De invoering van de Omgevingswet is voor de vijfde keer uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening denkt dat het verstandiger is om de wet pas in januari 2024 in te laten gaan.

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

24-01-2023

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Verhuurders die hun woningen tot een 'Nul op de Meter' (NOM) woning renoveren, mogen vanaf 1 september 2016 onder voorwaarden een Energieprestatievergoeding (EPV) bij de huurders in rekening brengen.

Update van de bruidsschat en rijksregels in het DSO

06-01-2023

In de week van 9 januari voert men een update uit op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dan komt een nieuwe versie beschikbaar van de toepasbare regels voor Maatregelen op Maat die horen bij de bruidsschat.

Kabinet stelt Evaluatiecommissie Omgevingswet in

02-01-2023

De ministerraad heeft op 23 december 2022 de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) ingesteld. De commissie bestaat uit 8 leden, inclusief voorzitter Hetty Klavers.

Monitoring nestgeluid van zeeschepen met behulp van artificial Intelligence

15-12-2022

Na een intensieve tenderfase tekende collega Koen van der Nat op 7 december het contract voor het monitoren van nestgeluid van zeeschepen in de Rotterdamse haven. Nestgeluid is het geluid van draaiende motoren voor stroomopwekking op de schepen die zijn afgemeerd aan een kade.

Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

05-12-2022

AERIUS Calculator en AERIUS Monitor worden op 26 januari geactualiseerd naar versie 2022. Daarin worden ook de gevolgen van het 'Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijnen vanwege aanwezige waarden' meegenomen. Tot die tijd kan de huidige versie van AERIUS Calculator gebruikt blijven worden, rekening houdend met dit Wijzigingsbesluit.

Collega Robbert-Jan Dikken wint B.J. Max prijs 2022 in categorie 'Jong talent'

14-11-2022

Tijdens de TVVL Techniekdag op 9 november reikte TVVL de B.J. Max Prijs uit aan 2 personen die op toegankelijke wijze een studie of onderzoek hebben gepubliceerd. Dit jaar ging de onderscheiding in de categorie bewezen expert naar Wouter van Marken Lichtenbelt en in de categorie jong talent naar Robbert-Jan Dikken.

Actualisatie AERIUS uitgesteld

12-11-2022

Afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een fout geconstateerd in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Om te voorkomen dat dit ook doorwerkt in de nieuwe versie van het AERIUS instrumentarium, doet het RIVM momenteel onderzoek.

Stikstofchaos duurt voort: streep door bouwvrijstelling en 22 november (weer) nieuwe AERIUS

04-11-2022

Woensdag 2 november heeft de Raad van State - niet geheel onverwacht – een streep gezet door de zogenaamde ‘bouwvrijstelling’. Dit betekent dat vanaf nu ook de stikstofdepositie in de aanleg/bouwfase van een project of initiatief weer uitgerekend moet worden met AERIUS Calculator.

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

17-10-2022

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum.