Nieuws

Opening vernieuwde Anne Frank Huis

22-11-2018

Na twee jaar werkzaamheden is vandaag het vernieuwde Anne Frank Huis in Amsterdam geopend door Koning Willem-Alexander. De nieuwe ontvangsthal is de meest in het oog springende verandering. Ook de dagboekzaal is vernieuwd en herbergt een onzichtbare hoeveelheid bijzondere techniek ter bescherming van Anne's manuscript.

Update PAS: vergunningverlening gaat door, maar houdbaarheid PAS nog ongewis

21-11-2018
Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van 7 november jl. hebben de PAS-partners (de ministeries van LNV en I&W, de 12 provincies en het ministerie van Defensie) inmiddels besloten om de vergunningverlening op basis van het PAS voor te zetten.

Van een crisiswet tot een transitiewet Omgevingswet

14-11-2018

Op 6 september 2018 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) ingediend. Met de Chw wordt nagestreefd de procedures om onder andere woningbouw te realiseren, te verkorten, vereenvoudigen en te versnellen.

Officiële start 2Amsterdam

14-11-2018

Op dinsdag 13 november 2018 heeft na een intensieve voorbereiding de officiële start plaatsgevonden van de bouw van 2Amsterdam op de Zuidas te Amsterdam. 2Amsterdam bestaat uit 2 verouderde kantoortorens die een nieuwe toekomst krijgen.

Uitspraak Europese Hof: Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoet niet

08-11-2018

Het Europese Hof heeft gisteren (7-11-2018) uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Het hoogste gebouw van Nederland

31-10-2018

Vorige week op 25 oktober 2018 heeft na jarenlange voorbereiding de officiële start plaatsgevonden van de bouw van De Zalmhaven aan de Gedempte Zalmhaven te Rotterdam.

Prorail maakt zich zorgen over over trillingen in nieuwe woningen dicht langs het spoor

29-10-2018

Topman Pier Eringa van Prorail heeft recent de noodklok geluid dat bij nieuwbouw van woningen langs het spoor trillingen aandacht behoeven.

Peutz en Efectis komen met eenduidige richtlijnen voor het opstellen van deskundigenverklaringen

23-10-2018

De brandwerendheid van bouwproducten geeft aan in welke mate een constructie een brand kan tegenhouden. De brandwerendheid van een constructie wordt bepaald door middel van een brandtest. Uit de brandtest volgt een toepassingsgebied. Dit betreft het direct toepassingsgebied (Direct Field of Application, DIAP).

Weg met de trillingshinder

12-09-2018

Bouwen op hoog milieubelaste locaties is geen uitzondering meer, zo ook dicht langs spoorwegen. Om woningbouw te realiseren zal een procedure voor het afwijken of wijzigen van het bestemmingsplan doorlopen moeten worden. Daarin zal onderbouwd moeten worden dat sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Machine learning en data science

12-09-2018

Wie de actualiteiten volgt zal wellicht weten dat er een transitie gaande is naar een data-gedreven maatschappij. Door toepassing van sensoren en dataopslag komen steeds meer digitale gegevens beschikbaar. De totale hoeveelheid data in de wereld betreft inmiddels miljarden gigabytes.