Nieuws

Officiële start 2Amsterdam

14-11-2018

Op dinsdag 13 november 2018 heeft na een intensieve voorbereiding de officiële start plaatsgevonden van de bouw van 2Amsterdam op de Zuidas te Amsterdam. 2Amsterdam bestaat uit 2 verouderde kantoortorens die een nieuwe toekomst krijgen.

Uitspraak Europese Hof: Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoet niet

08-11-2018

Het Europese Hof heeft gisteren (7-11-2018) uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Het hoogste gebouw van Nederland

31-10-2018

Vorige week op 25 oktober 2018 heeft na jarenlange voorbereiding de officiële start plaatsgevonden van de bouw van De Zalmhaven aan de Gedempte Zalmhaven te Rotterdam.

Prorail maakt zich zorgen over over trillingen in nieuwe woningen dicht langs het spoor

29-10-2018

Topman Pier Eringa van Prorail heeft recent de noodklok geluid dat bij nieuwbouw van woningen langs het spoor trillingen aandacht behoeven.

Peutz en Efectis komen met eenduidige richtlijnen voor het opstellen van deskundigenverklaringen

23-10-2018

De brandwerendheid van bouwproducten geeft aan in welke mate een constructie een brand kan tegenhouden. De brandwerendheid van een constructie wordt bepaald door middel van een brandtest. Uit de brandtest volgt een toepassingsgebied. Dit betreft het direct toepassingsgebied (Direct Field of Application, DIAP).

Weg met de trillingshinder

12-09-2018

Bouwen op hoog milieubelaste locaties is geen uitzondering meer, zo ook dicht langs spoorwegen. Om woningbouw te realiseren zal een procedure voor het afwijken of wijzigen van het bestemmingsplan doorlopen moeten worden. Daarin zal onderbouwd moeten worden dat sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Machine learning en data science

12-09-2018

Wie de actualiteiten volgt zal wellicht weten dat er een transitie gaande is naar een data-gedreven maatschappij. Door toepassing van sensoren en dataopslag komen steeds meer digitale gegevens beschikbaar. De totale hoeveelheid data in de wereld betreft inmiddels miljarden gigabytes.

Onderwatergeluid metingen in het Prinses Amaliawindpark

12-09-2018

Eén van de recente innovaties om de installatiekosten voor windenergie te reduceren, is het intrillen van de fundatiepaal van een windturbine. Ten opzichte van conventioneel heien veroorzaakt het intrillen een veel constanter geluidniveau en een lager piekgeluidniveau onder water.

Kijk uit voor chemische stoffen

12-09-2018

Blootgesteld worden aan de uitstoot van dieselmotoremissies (DME genoemd) is niet gezond. Werkgevers zijn verplicht de blootstelling aan DME te voorkomen als dit technisch mogelijk is. Anders moet de blootstelling zo veel mogelijk worden beperkt.

AMvB’s van de Omgevingswet gepubliceerd

12-09-2018
De vier AMvB’s van de Omgevingswet zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Met deze AMvB's ontstaat meer duidelijkheid en zekerheid over een belangrijk deel van de spelregels van de Omgevingswet.