Nieuws

Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid behaalt ISO/IEC 17025 accreditatie voor EXAPs

Om de opdrachtgevers van ons Laboratorium voor Brandveiligheid zo goed mogelijk van dienst te zijn groeien we gestaag door, zowel zichtbaar als ‘achter de schermen’. Duidelijk zichtbaar is de realisatie van het nieuwe, grotere en efficiëntere laboratorium in Haps en de groei van het personeelsbestand.

Nieuwe Omgevingswet uitgesteld tot januari 2024

De invoering van de Omgevingswet is voor de vijfde keer uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening denkt dat het verstandiger is om de wet pas in januari 2024 in te laten gaan.

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Verhuurders die hun woningen tot een 'Nul op de Meter' (NOM) woning renoveren, mogen vanaf 1 september 2016 onder voorwaarden een Energieprestatievergoeding (EPV) bij de huurders in rekening brengen.

Update van de bruidsschat en rijksregels in het DSO

In de week van 9 januari voert men een update uit op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dan komt een nieuwe versie beschikbaar van de toepasbare regels voor Maatregelen op Maat die horen bij de bruidsschat.

Kabinet stelt Evaluatiecommissie Omgevingswet in

De ministerraad heeft op 23 december 2022 de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) ingesteld. De commissie bestaat uit 8 leden, inclusief voorzitter Hetty Klavers.

Monitoring nestgeluid van zeeschepen met behulp van artificial Intelligence

Na een intensieve tenderfase tekende collega Koen van der Nat op 7 december het contract voor het monitoren van nestgeluid van zeeschepen in de Rotterdamse haven. Nestgeluid is het geluid van draaiende motoren voor stroomopwekking op de schepen die zijn afgemeerd aan een kade.

Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

AERIUS Calculator en AERIUS Monitor worden op 26 januari geactualiseerd naar versie 2022. Daarin worden ook de gevolgen van het 'Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijnen vanwege aanwezige waarden' meegenomen. Tot die tijd kan de huidige versie van AERIUS Calculator gebruikt blijven worden, rekening houdend met dit Wijzigingsbesluit.

Collega Robbert-Jan Dikken wint B.J. Max prijs 2022 in categorie 'Jong talent'

Tijdens de TVVL Techniekdag op 9 november reikte TVVL de B.J. Max Prijs uit aan 2 personen die op toegankelijke wijze een studie of onderzoek hebben gepubliceerd. Dit jaar ging de onderscheiding in de categorie bewezen expert naar Wouter van Marken Lichtenbelt en in de categorie jong talent naar Robbert-Jan Dikken.

Actualisatie AERIUS uitgesteld

Afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een fout geconstateerd in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Om te voorkomen dat dit ook doorwerkt in de nieuwe versie van het AERIUS instrumentarium, doet het RIVM momenteel onderzoek.

Stikstofchaos duurt voort: streep door bouwvrijstelling en 22 november (weer) nieuwe AERIUS

Woensdag 2 november heeft de Raad van State - niet geheel onverwacht – een streep gezet door de zogenaamde ‘bouwvrijstelling’. Dit betekent dat vanaf nu ook de stikstofdepositie in de aanleg/bouwfase van een project of initiatief weer uitgerekend moet worden met AERIUS Calculator.