Nieuws

Onderzoek verstoring aardmagnetisch veld

12-01-2016

Onze aarde wordt omringd door een magneetveld. Dit magneetveld kan worden beïnvloed door magnetisch geleidende materialen zoals ijzer. Recent is door Peutz onderzoek verricht naar deze verandering van het magneetveld als gevolg van tram-passages. Dit onderzoek levert bruikbare informatie waarmee beter bepaald kan worden of hinder te verwachten is en hoe dit eventueel beperkt kan worden.

Nieuwe A4 Delft - Schiedam : “niet zien, horen of ruiken”

22-12-2015

Afgelopen weekend opende minister Schultz van Haegen de nieuwe snelweg A4 Delft – Schiedam. Opgave voor het consortium van Heijmans, VolkerWessels en Boskalis (A4All) was een snelweg te maken die je niet hoort, ziet of ruikt. Het tracé is op bijzondere wijze ingepast in het landschap.

Blootstelling aan dieselmotoremissies mogelijk nog schadelijker

18-12-2015

Blootgesteld worden aan de uitstoot van dieselmotoremissies (DME) is niet gezond. Uit een recent verrichte evaluatie blijkt dat de gezondheidsrisico’s ten gevolge van blootstelling aan DME waarschijnlijk nog groter zijn dan tot nu werd aangenomen.

Bouw Amsteltoren gestart

16-12-2015

Op 15 december 2015 is na een intensief ontwerpproces van 2 jaar de bouw gestart van de Amsteltower (naast het monumentale Amstelstation) aan het Julianaplein te Amsterdam. In de plint van de 'Amsteltower' wordt het Meininger hotel gerealiseerd met 186 kamers.

Roman Abrahams van Peutz Geveltechniek wordt nieuwe adviseur voor OnderhoudNL Glas

15-12-2015

Roman Abrahams van Peutz Geveltechniek volgt Martin Krul op als technisch adviseur bij OnderhoudNL Glas. Krul gaat per 1 april 2016 met pensioen. Roman Abrahams zal zijn deskundigheid in gaan zetten op het gebied van normeringen, opleidingen en technische ondersteuning bij de leden van OnderhoudNL Glas.

De Vereeniging - Akoestiek als erfgoedwaarde

14-12-2015

De Grote Zaal van Concertgebouw De Vereeniging behoort dankzij de prachtige akoestiek tot de meest geroemde concertzalen van Europa en wordt vaak in een adem genoemd met het Amsterdamse Concertgebouw. De akoestiek is dan ook een van de belangrijkste erfgoedwaarden van het rijksmonument.

Living Quarter module Aasta Hansteen onderweg van Schiedam naar Korea

10-12-2015

De acht verdiepingen hoge living quarter module is op 30 november 2015 op transport gezet naar Korea. In Korea, op de yard van Hyundai Heavy Industries wordt de module geplaatst op het gasproductieplatform Aasta Hansteen. Het Aasta Hansteen platform is het grootste SPAR (Single Point Anchor Reservoir) drijvende platform ter wereld.

Introductie Ecodesign label voor ventilatie-units

01-12-2015

Volgens de Ecodesign regelgeving zijn fabrikanten van ventilatie-units vanaf 1 januari 2016 verplicht om hun producten te voorzien van een Ecodesign energielabel. Wat houdt deze labeling in? En wat kunt u van Peutz verwachten op dit gebied?

Persconferentie Kulturpalast Dresden

17-11-2015

Hoe gaat de nieuwe concertzaal in Dresden klinken? Er wordt nog volop gebouwd aan het Kulturpalast waar de nieuwe concertzaal haar plaats krijgt. Pas begin 2017 zullen we het resultaat kunnen horen. Maar om iedereen te informeren werd er vrijdag 13 november 2015 een persconferentie plus rondleiding over de bouw gehouden.

Warmtestralingsmetingen vuurtornado

09-11-2015

Van 7 tot en met 14 november 2015 staat het centrum van Eindhoven voor de 10e keer in het teken van het internationaal lichtkunstfestival GLOW. Zo’n vijftig kunstenaars stellen met lichtinstallaties en lichtprojecties hun kunstwerken ten toon voor groot publiek.