Nieuws

Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

AERIUS Calculator en AERIUS Monitor worden op 26 januari geactualiseerd naar versie 2022. Daarin worden ook de gevolgen van het 'Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijnen vanwege aanwezige waarden' meegenomen. Tot die tijd kan de huidige versie van AERIUS Calculator gebruikt blijven worden, rekening houdend met dit Wijzigingsbesluit.

Collega Robbert-Jan Dikken wint B.J. Max prijs 2022 in categorie 'Jong talent'

Tijdens de TVVL Techniekdag op 9 november reikte TVVL de B.J. Max Prijs uit aan 2 personen die op toegankelijke wijze een studie of onderzoek hebben gepubliceerd. Dit jaar ging de onderscheiding in de categorie bewezen expert naar Wouter van Marken Lichtenbelt en in de categorie jong talent naar Robbert-Jan Dikken.

Actualisatie AERIUS uitgesteld

Afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een fout geconstateerd in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Om te voorkomen dat dit ook doorwerkt in de nieuwe versie van het AERIUS instrumentarium, doet het RIVM momenteel onderzoek.

Stikstofchaos duurt voort: streep door bouwvrijstelling en 22 november (weer) nieuwe AERIUS

Woensdag 2 november heeft de Raad van State - niet geheel onverwacht – een streep gezet door de zogenaamde ‘bouwvrijstelling’. Dit betekent dat vanaf nu ook de stikstofdepositie in de aanleg/bouwfase van een project of initiatief weer uitgerekend moet worden met AERIUS Calculator.

Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum.

Hybride AI-gedreven geluidmonitoringssysteem

Door stedelijke verdichting leeft een grotere bevolkingsgroep in dezelfde stedelijke ruimte. Hierdoor kan er een spanningsveld ontstaan tussen de ontplooiing van economische activiteiten en de woonomgeving.

All-round geluid, maar natuurlijk - Casals Forum

Collega's Martijn Vercammen en Margriet Lautenbach waren als akoestisch adviseurs aanwezig bij de 'pre-opening' van het Casals Forum in het Duitse Taunus. Om de opening van het Casals Forum te vieren organiseert de Kronberg Academy Foundation van 24 sept. tot 3 okt.

TenneT gunt langjarig contract aan meerdere contractpartners, waaronder Peutz

De overgang van fossiele naar duurzame energie vraagt veel van de elektriciteitsnetten. Het elektriciteitsverbruik neemt de komende jaren toe door de dalende vraag naar aardgas. Daarom komen er bijvoorbeeld op land steeds meer windturbines en zonneparken bij.

Boekpresentatie: Musea van Peutz in Depot Boijmans Van Beuningen

Verwondering en verbeelding schuilen meestal in het alledaagse. Het is de kunst om niet alleen te kijken, maar ook te zien. Om niet alleen te horen, maar ook te luisteren. Verwondering en verbeelding kun je activeren door een bijzondere setting te creëren, een andere invalshoek te kiezen, van de gebaande paden af te dwalen.

Toekenning landelijke MIT R&D AI: hybride AI-gedreven dynamische geluidkaarten voor de gebouwde omgeving

De laatste jaren heeft Peutz voor meerdere expertisegebieden toepassingen van artificiële intelligentie en machine learning ontwikkeld om de adviesdiensten te ondersteunen. Twee van deze ontwikkelingen zijn Noise Emission Mapping (NEM) en geautomatiseerde analyse van geluid- en trillingmonitoringdata.