Nieuws

Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

In de brief “Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw” geeft Hugo de Jonge aan dat per 1 januari 2025 de duurzaamheidseisen aangescherpt worden. We noemen hier kort de belangrijke punten:

Voorspellen van energiegebruik ten behoeve van energieflexibiliteit van gebouwen

Effectief omgaan met energie is essentieel om tot een duurzame samenleving te komen. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een significant deel van het energiegebruik van de samenleving.

Sterkte constructie boogbrug bij brand

De constructie van een boogbrug beoordelen op sterkte bij brand? Natuurlijk willen we dat! Bij een dergelijk scenario moeten veel goed onderbouwde aannames gedaan worden en wij staan altijd open voor zo’n uitdagend project.

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Deze actualisatie bevat de recente inzichten uit metingen en wetenschappelijk onderzoek over de stikstofuitstoot en -neerslag. Op deze manier wordt bij toestemmingsverlening en monitoring uitgegaan van actuele gegevens.

Modernisering Energieprestatievergoeding huur

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Verhuurders die hun woningen tot een 'Nul op de Meter' (NOM) woning renoveren, mogen vanaf 1 september 2016 onder voorwaarden een Energieprestatievergoeding (EPV) bij de huurders in rekening brengen.

Een geharmoniseerd Europees CO₂-label voor gebouwen

Het doel van het LCBI-initiatief is een geharmoniseerd Europees CO₂-label voor gebouwen. Collega Jorrit Scharloo woonde een eerste feedbacksessie bij met de Technische Commissie van het LCBI protocol (zie lowcarbonbuilding.com).

Laagfrequente Elektromagnetische straling voorspellen of meten

De transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zorgt voor een snel groeiende vraag naar elektriciteit. Dat leidt tot meer zonne- en windenergie, meer elektriciteitstransport en uiteraard een groter stroomverbruik. Meer elektriciteit betekent meer elektromagnetische straling.

Museum W wint als duurzaam monument de Publieksprijs 2023

Afgelopen zondag werd door Architectuurlijk Weert bekend gemaakt dat Museum W de winnaar is van de Publieksprijs 2023. Het museum won met 20% van de ingezonden stemmen. Het markante rijksmonument is in 2020 – 2022 helemaal gerestaureerd.

Aanpassing BENG-methodiek na gezamenlijke inzet ingenieursbureaus

Het ministerie van VRO heeft besloten de BENG-methodiek op twee belangrijke punten aan te passen. Door deze wijziging kost het straks minder tijd om BENG-berekeningen te maken voor woongebouwen én is het niet meer noodzakelijk dat er een geaccordeerde kwaliteitsverklaring voor innovatieve installatieconcepten bij de aanvraag omgevingsvergunning aanwezig is.

Nieuwe richtlijn beoordeling prefab brandwerende opslagen

De Verenigde Leveranciers Prefab Opslagvoorzieningen (VLPO) heeft de Beoordelingsrichtlijn voor uniforme beoordeling van prefab brandwerende opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen geïntroduceerd. Deze is bedoeld om aan de eisen van PGS 15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) te voldoen.