Nieuws

Nieuwe accreditatie ventilatietoestellen

19-04-2023

Het Laboratorium voor Bouwfysica van Peutz heeft een accreditatie toegekend gekregen voor het verrichten van metingen aan ventilatietoestellen met warmteterugwinning conform de Europese norm EN 13141-7. Deze metingen hebben onder meer betrekking op het energetisch rendement van het toestel.

Officiële opening Laboratorium voor Brandveiligheid

12-04-2023

Ons nieuwe Laboratorium voor Brandveiligheid aan de A73 in Haps is een feit. Inderdaad: beter, groter en door state-of-the-art technologie ook veelzijdiger. En dat willen we graag laten zien.

Onderzoeksplicht energiebesparing Wet milieubeheer

07-04-2023

Energiebesparing en -efficiëntie van bedrijven krijgen een steeds belangrijkere rol in de (inter)nationale wetgeving en vergunningverlening.

Be­re­ke­nen stik­stof tot grens van 25 ki­lo­me­ter is aan­vaard­baar

06-04-2023

Voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding van een weg is of de oprichting of uitbreiding van een veehouderij. Het kabinet heeft deze afstand in 2021 vastgesteld.

Eerste gebouw zonder industriefunctie BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 gecertificeerd

03-04-2023

Recentelijk heeft Nijkerk Holding BV voor de nieuwbouw van het multi-tenant kantoorgebouw “Project aan het Water” het BREEAM-NL ontwerpcertificaat ‘VERY GOOD’ ontvangen. Dit is het eerste gebouw zonder industriefunctie dat onder de nieuwe richtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 gecertificeerd is.

Peutz zet volop in op advisering reductie milieu-impact bouw

17-03-2023

Donderdag 16 maart namen collega’s Jorrit Scharloo en Esther van Oorschot - Slaat het certificaat voor de opleiding 'LCA’s in de Bouw' in ontvangst bij NIBE experts in sustainability.

Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

14-03-2023

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum was, en 29 leden tegen. Ook zijn vier moties aangenomen.

Opening Laboratorium voor Brandveiligheid

10-03-2023

Op vrijdag 2 juni openen we ons nieuwe Laboratorium voor Brandveiligheid in Haps! Reserveer deze datum alvast in uw agenda. We heffen namelijk niet alleen het glas met u, maar organiseren ook een interessant inhoudelijk programma. Meer informatie daarover en hoe u zich kunt aanmelden volgt snel. Zien we u dan?

Ondergrondse Kamermuziekzaal opent in Vitznau

10-02-2023

Met de bouw van de Kamermuziekzaal, die deel uitmaakt van de Campus Kultur Kulinarik Vitznau, krijgt de gemeente Vitznau aan de Vierwaldstättersee in Zwitserland er een nieuwe locatie bij van nationaal belang.

Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid behaalt ISO/IEC 17025 accreditatie voor EXAPs

07-02-2023

Om de opdrachtgevers van ons Laboratorium voor Brandveiligheid zo goed mogelijk van dienst te zijn groeien we gestaag door, zowel zichtbaar als ‘achter de schermen’. Duidelijk zichtbaar is de realisatie van het nieuwe, grotere en efficiëntere laboratorium in Haps en de groei van het personeelsbestand.