Nieuws

Webinar nieuwe eisen voor rookwerende deuren

16-06-2021

Per 1 juli 2021 gelden er nieuwe eisen voor rookwerendheid van deuren. En dat is belangrijk, want rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Met deze strengere eisen moet de rookverspreiding bij brand afnemen en het aantal slachtoffers dalen.

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022

27-05-2021

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

Brandwerende ramen en deuren: het spanningsveld regelgeving en praktijk

18-05-2021

Een investeerder komt met een nieuwbouwplan, een architect gaat ermee aan de slag, een adviseur bepaalt samen met de architect de brandscheidingen, en als het ontwerp eenmaal definitief is wordt het aanbesteed. De aannemer komt in beeld en ziet dat er in het bestek een aantal brandwerende deuren wordt omschreven.

Webtalks Brandpreventie Academy: interview Harm Leenders brandtesten

28-04-2021

In een interview, gehouden door Emiel van Rossum van Brandpreventie Academy, vertelt collega Harm Leenders, Hoofd Laboratorium van Brandveiligheid alles over de verschillende soorten testen die gedaan worden in ons laboratorium ten behoeve van brandveiligheid, brandwerendheid en rookwerendheid.

Het interview (45min)

Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten

16-04-2021

Ben je belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan hoef je voorlopig niet meer eerst een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit om je recht op beroep bij de bestuursrechter ‘veilig te stellen’.

10 informatieve video's over geluid en akoestiek

06-04-2021

Wat is het verschil tussen geluidsisolatie en geluidsabsorptie?

Theo Scheers, hoofd Laboratorium voor Akoestiek, legt in 10 korte video's alles uit over alle facetten van geluid en akoestiek. Wat is geluid, wat is een goede akoestiek, wat is de nagalmtijd en waarom is dat belangrijk?

ATEX: update praktijkrichtlijn gevarenzone-indeling explosiegevaar

16-03-2021

Vanuit de Arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving volgt de verplichting om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Als er sprake is van explosiegevaar moet hierbij ook een explosieveiligheidsdocument (EVD) worden opgesteld. Onderdeel hiervan vormt het bepalen van een gevarenzone-indeling voor explosiegevaar.

Partiële vrijstelling voor de bouwsector! Er mag weer gebouwd worden?

14-03-2021

De Eerste Kamer heeft op 9 maart 2021 het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) aangenomen. Hierin is voor de bouwsector een belangrijke vrijstelling van de vergunningplicht opgenomen. Het streven is dat de wet op 1 juli 2021 in werking treedt.

Nieuwe norm voor berekenen brandoverslag

11-03-2021

NEN 6068, 2020 is 1 januari 2021 ingegaan, de nieuwe norm voor het berekenen van brandoverslag

Vanaf nu moeten alle brandoverslagberekeningen die nodig zijn voor het aanvragen van een vergunning, worden uitgevoerd conform deze nieuwe norm.

Brandtesten laten belang zien van keuze glastype en -montage

24-02-2021

Brandwerend tot in de kleinste details

Waaraan moet brandveilige beglazing in ramen en deuren voldoen en hoe moet je deze testen? Vragen die voor de gemiddelde producent van ramen en deuren niet te zomaar te beantwoorden zijn.