Nieuws

Warmtepompen - de sleutel voor de energietransitie? (English pdf available: Heat pumps - Key to the energy transition)

25-10-2021

Warmtepompen worden zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten ingezet als energiezuinige vervanging van het conventionele verwarmingssysteem. Of als aanvulling op het bestaande verwarmingssysteem (zogenaamde hybride systemen) en daarmee wordt het een integraal onderdeel van ons leven.

Brandrisico van open parkeergarages

04-10-2021

Voor parkeren in de buitenlucht, op parkeerterreinen, zijn geen brandveiligheidsvoorzieningen aan de orde. Er is geen sprake van een bouwwerk of een gebouw en dus ook niet van een (sub)brandcompartiment. De rook die een autobrand ontwikkelt, kan ongehinderd in de buitenlucht worden afgevoerd.

Ruimteakoestische modelvorming

01-10-2021

Ruimteakoestisch modelleren kan in de praktijk grofweg op 3 manieren, van globaal (statistisch, energiebalans) naar medium (geometrische benadering) tot zo waarheidsgetrouw mogelijk, inclusief het golf-karakter van geluid.

CollectieCentrum Nederland (CC NL) Amersfoort, met een BREEAM-score van 91,62% een van de meest duurzame gebouwen van Nederland

28-09-2021

Onlangs is het CollectieCentrum Nederland (CC NL) geopend in Amersfoort. Het resultaat van een intensieve samenwerking tussen vier grote collectiebeherende instellingen: Het Rijksmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed., Het Nederlands Openluchtmuseum en Museum Paleis Het Loo.

Collega Thijs Kruisselbrink genomineerd voor de TU/e PhD thesis award 2021

23-09-2021

Tijdens zijn promotie heeft Thijs onderzoek gedaan naar een methode om de verlichte omgeving met slechts één allesomvattende meting in kaart te brengen. Deze methode levert essentiële informatie op om verlichting te realiseren waarin comfort en gezondheid van de mens centraal staan.

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer gereed

10-09-2021

De verbouwing van het voormalige ministeriegebouw aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag tot tijdelijke huisvesting voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal is gereed.

Bepaling en beoordeling brandgedrag is complexe materie

08-09-2021

Er is steeds meer aandacht voor het brandgedrag van bouwmaterialen. Logisch, want de materialen die in een gebouw zijn toegepast, kunnen een grote rol spelen bij de ontwikkeling van een brand.

Rookwerendheid, lastiger dan je denkt - Column Jacques Mertens

01-09-2021

Rookwerendheid blijft lastiger dan je denkt. In Nederland hebben we sinds kort een herziene versie van NEN 6075. Die is beter dan de voorgaande versie, maar nog niet echt eenvoudig.

Save the date: do 14 (Zandvoort) of do 28 okt (Assen)

29-08-2021

De Omgevingswet treedt in 2022 in werking. Wat moet er en wat mag er? Leiden verschuivende verantwoordelijkheden tot een nieuw economisch elan of lopen we gezamenlijk in een niet te lichten regelfuik?

Onderwatergeluidmetingen heiwerkzaamheden installatie Beta-Jacket Hollandse Kust Zuid

19-07-2021

De jacket fundatie voor het Hollandse Kust Zuid (HKZ) Beta offshore station, vertrokken vanuit de Verenigde Arabische Emiraten en nu weer in Nederland, wordt op 21 meter diepte in het Hollandse Kust Zuid offshore windpark geplaatst.