Bedrijfsadvies

Staat u voor een klein of groot project, bouwplan of bedrijfsuitbreiding? Peutz adviseert en verzorgt de benodigde onderzoeken, vergunningaanvragen, ruimtelijke onderbouwing of zelfs een heel bestemmingsplan voor u. Zo komen we samen tot een succesvolle verwezenlijking van uw project.

Uw persoonlijk adviseur:

 • Een vast aanspreekpunt
 • Doorlopende ondersteuning
 • Integrale benadering waar nodig
 • Alle specialismen binnen handbereik

Vergunningaanvragen en meldingen:

 • Wabo (omgevingsvergunning)
 • Waterwet
 • Activiteitenbesluit

Milieuonderzoeken:

 • Geluid en trillingen (akoestisch onderzoek)
 • Luchtkwaliteit, geur en stof
 • Externe veiligheid
 • Bodem
 • Monitoring

Milieuzorg

 • Milieuzorgsysteem
 • Milieuhandboek
 • BBT/IPPC

Arbeidsomstandigheden (Arbo)

 • Geluid
 • Trillingen
 • Luchtkwaliteit
 • Klimaat
 • Licht

Juridische ondersteuning

 • Raad van State
 • Rechtbanken
 • Zienswijzen, bezwaar en beroep tegen
  • Bestemmingsplannen
  • Handhaving (dwangsom)
  • Vergunningverlening

Ruimtelijke ontwikkeling:

 • Ontwikkeling en ruimtelijke inpassing van een bouwplan
 • Opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan
 • Afwijken van een bestemmingsplan

Bedrijfsmatige transacties:

 • Bedrijfsuitbreiding
 • Overname
 • Bedrijfssplitsing of grondoverdracht
 • Overdragen van geluidruimte