Energie en duurzaamheid

Energieprestatievergoeding (EPV)

Energieprestatievergoeding tot 1 januari 2021

Verhuurders en huurders hebben sinds mei 2016 de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding (EPV) af te spreken. De EPV is er voor woningcorporaties en andere verhuurders van sociale huurwoningen. Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor zeer energiezuinige woningen (zoals (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM)). Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken.

Aardwarmtestation Trias Westland

Aardwarmtestations dragen bij om de energievoorziening in de glastuinbouw te verduurzamen. De installaties van een aardwarmtestation geven daarnaast evenwel ook aanleiding tot de nodige geluidproductie. Met name in situaties met woningen op afstanden van minder dan 150 m vormt het geluidaspect een belangrijk punt van aandacht in het ontwerpstadium.

Wij staan op de vakbeurs Energie!

Op 8, 9 en 10 oktober 2019 vindt in de Brabanthallen in Den Bosch wederom de vakbeurs Energie plaats. Deze beurs wordt gelijktijdig gehouden met de beurs Industrial Heat & Power. Bezoekers kunnen beide beurzen bezoeken. Wij zullen met een stand aanwezig zijn op de Vakbeurs Energie.

Op onze stand in hal 3 (locatie F.022) staan wij u graag te woord over hoe u het beste om kunt gaan met actuele energievraagstukken. Op basis van onze advieservaring helpen wij u graag verder.

Streep door het PAS, wat nu?

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan: op 29 mei jl. heeft de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (het PAS). Het PAS mag dus niet als toestemmingsbasis voor activiteiten gebruikt worden die leiden tot stikstofdepositie op al overbelaste beschermde natuurgebieden (Natura 2000). Het einde van het PAS hing met de uitspraak van het Europese Hof van 7 november 2018 al nadrukkelijk in de lucht (zie ook hier).

Last call: Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Veel bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn verplicht om erkende energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Met de inwerkingtreding van de Informatieplicht energiebesparing worden bedrijven nu ook verplicht om voor 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen getroffen zijn.

Waterstof als motor

Waterstof is schoon, waterstof is een efficiënte energiedrager en waterstof kan opgewekt worden met zonne- of windenergie. Naast warmte komt er water vrij bij de verbranding van waterstof. Aandrijflijnen voor auto's en vrachtwagens op waterstof en zelfs in de toekomst industrieel materieel en scheepsvaart op waterstof zijn dus CO2-neutraal. Ook het schadelijke HC en NOx wordt bij verbranding van waterstof niet uitgestoten, een bijkomend voordeel. Waterstof lijkt daarmee de ideale manier om de energietransitie te ondersteunen.

Energielabel C ook voor industrie

Kantoorpanden groter dan 100 m² moeten per 1 januari 2023 verplicht een Energielabel C of beter hebben. Als het pand hier niet aan voldoet, mag het na 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Het bevoegd gezag zal deze Energielabel C-verplichting handhaven.

Deze verplichting geldt ook voor panden met een andere functie (bijvoorbeeld industriefunctie), waarin kantoorruimten zijn gesitueerd die 50% of meer van het gebruiksoppervlakte innemen.

Update kentallen geluidemissie vrachtwagens op bedrijfsterreinen

In 1999, 2008 en 2018 heeft Peutz onderzoek gedaan naar de geluidemissie van langzaam rijdende vrachtwagens. Op basis van deze onderzoeken zijn kentallen afgeleid die landelijk breed worden toegepast in onderzoeken naar het geluid in de omgeving. De resultaten van het onderzoek uit 2018 en de nieuwste kentallen zijn nu gepubliceerd in het vakblad 'Geluid'. In het onderzoek zijn ook alternatieve aandrijftechnieken zoals elektrisch aangedreven en LNG voertuigen meegenomen.

Informatieplicht energiebesparing vóór 1 juli 2019

Veel bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn verplicht om erkende energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Met de inwerkingtreding van de Informatieplicht energiebesparing worden bedrijven nu ook verplicht om voor 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen getroffen zijn.

Duurzaamheid bij Peutz

Peutz realiseert 500 zonnepanelen op haar daken in Mook. Na eerste stappen in de reductie van de energiebehoefte, w.o. het vervangen van TL- door LED-verlichting, is nu een volgende stap gezet met de duurzame opwekking van energie. De platte daken van de laboratoria op de Peutz campus in Mook lenen zich uitstekend voor de plaatsing van de zonnepanelen. De 500 panelen hebben een vermogen van 135 kWp en voorzien daardoor in een groot deel van de energiebehoefte van de vestiging. Daarmee neemt Peutz haar verantwoordelijkheid voor het terugdringen van haar CO2 footprint.

BREEAM oplevercertificaat nieuwbouw en renovatie Enexis

Het project Enexis aan De Run 4211 te Veldhoven heeft het BREEAM-NL oplevercertificaat VERY GOOD (3 sterren) behaald. GEVA Vastgoed ontwikkelde het gebouw in opdracht van Enexis en wist een eindscore van 56,8% te behalen. Het gebouw is gecertificeerd met de nieuwste BREEAM- beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0 zoals ontwikkeld door de Dutch Green Building Council.

Europoort Terminal

Bij de Europoort Terminal van European Bulk Services (EBS) wordt op jaarbasis circa 1 miljoen ton aan agribulkgoederen zoals granen en oliehoudende zaden op- en overgeslagen. Deze bulkgoederen worden onder meer via zeeschepen aangevoerd, naar silo's en bunkers getransporteerd of overgeslagen naar binnenvaartschepen en trein. Bij EBS nemen met name de aandrijvingen van de transportbanden en de elevatoren van het interne transportsysteem een belangrijk deel van het energiegebruik voor hun rekening.

Erasmus MC

Negen jaar lang is gebouwd aan de nieuwbouw van het Erasmus MC, een van de grootste bouwprojecten van Nederland, welke eind 2017 is opgeleverd en in 2018 in gebruik is genomen. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardig gebouw met veel complexe techniek. Peutz heeft als bouwfysisch adviseur bijgedragen aan een veilige, comfortabele en gezonde omgeving voor patiënten en personeel van het Erasmus MC.

BENG-eisen nieuwbouw op 1 januari 2020 van kracht

De eisen voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) worden voor nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2020 van kracht. Dat staat in een kamerbrief van minister Ollongren van 7 december jl. Dit houdt in dat de bouwaanvragen van nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend moeten voldoen aan de BENG-eisen. Dat is een jaar eerder dan eerder is gecommuniceerd door de minister. De eisen zelf worden in de loop van 2018 vastgesteld.

Nieuwe Erasmus MC geopend

Op vrijdag 18 mei is de hoofdingang van de nieuwbouw van het ErasmusMC geopend. Negen jaar lang is gebouwd aan de nieuwbouw van het Erasmus MC, een van de grootste bouwprojecten van Nederland. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardig gebouw met veel complexe techniek. Peutz heeft als bouwfysisch adviseur bijgedragen aan een veilige, comfortabele en gezonde omgeving voor patiënten en personeel van het Erasmus MC.

De Vernufteling 2017: stem nu voor Atlas TU/e

Het ontwerp voor de renovatie van het Hoofdgebouw Atlas van de TU Eindhoven is genomineerd voor de Vernufteling 2017. Het ontwerpteam bestaat uit Team V Architectuur, Peutz, Valstar Simons en Van Rossum. Peutz is betrokken als adviseur Akoestiek, Bouwfysica, Brandveiligheid, Duurzaamheid en Geveltechniek en als BREEAM-expert.

Voor de publieksprijs kan tot 27 oktober gestemd worden via deze link.

Abonneer op Energie en duurzaamheid