geluidisolatie

Facet

Nieuwbouw van een markant kantoor pal naast de A2 aan de rand van Utrecht ten behoeve van de huisvesting van een medische groothandel. Het gebouw dient tevens als geluidswal voor de achterliggende woonwijk.

Vernieuwbouw Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Na de fusie van het Sint Lucas Ziekenhuis en het Sint Andreasziekenhuis is besloten om het bestaande Sint Lucas Ziekenhuis uit te breiden met nieuwbouw. Deze nieuwbouw is op zeer korte afstand van de A10 gerealiseerd waardoor sprake is van zeer hoge geluidbelasting op de oostgevels. Na de realisatie van deze uitbreiding zijn in het bestaande ziekenhuis verbouwingen en renovaties uitgevoerd. Het ziekenhuisbedrijf is niet onderbroken.

De Poorten

In 2004-2005 is de voormalige Hasseltse Kerk te Tilburg verbouwd en uitgebreid tot multifunctionele accommodatie en wijkcentrum De Poorten. Binnen de muren van de historische facade uit 1898 zijn de Openbare Bibliotheek Tilburg, Jongerencentrum de Twern, Naschoolse Opvang en peuterspeelzaal Kinderstad, en Wijkorganisatie Goirle Hasselt Bouwmeesterbuurt gehuisvest.

Het Park

“Het Park” in Hoorn is een aansprekend gebouw met een door velen geprezen verschijning en ligging aan het IJsselmeer. De schouwburg bestaat uit een grote zaal en een kleine zaal met bijbehorende ruimten als foyers, restaurant, kantoren e.d. Onder het gehele complex bevindt zich een parkeergarage. Bij de nieuwbouw van de schouwburg Het Park te Hoorn heeft adviesbureau Peutz op veel verschillende terreinen adviesdiensten geleverd.

Scheepvaart en Transport College

Het Scheepvaart- en Transportcollege is een internationaal kenniscentrum dat op alle niveau’s (VMBO, MBO en HBO) onderwijs verzorgt aan ruim 2000 leerlingen. Daarnaast vindt er volwasseneneducatie plaats en zijn er trainingen voor professionals. Het college verzorgt onderwijs voor de gehele transportketen in de haven. Verder wordt er onder meer software voor simulatiesystemen van kranen en schepen ontwikkeld.

Teylers Museum

Ten behoeve van de uitbreiding van het Teylers museum te Haarlem zijn in een bestaand gebouwdeel een winkel en een kenniseiland die in open verbinding met elkaar staan gerealiseerd.

Jongerencentrum Attak

In het uitgaanscentrum van Tilburg is voor Attak een multifunctioneel gebouw gerealiseerd, voornamelijk ten behoeve van het jongerenwerk in Tilburg. In het gebouw zijn ook ruimten als een café, koffiecorner, fitness- en dansruimte, multifunctionele ruimtes en activiteitenruimtes ondergebracht. Deze ruimtes kunnen ook verhuurd worden aan andere doelgroepen zoals 65-plussers.

Cultuurhuis

Aan het Kerkplein te Doorn is het Cultuurhuis gerealiseerd, waarin meerdere functies en gebruikers zijn ondergebracht. Centraal in het gebouw ligt de bilbiotheek in een ovalen ruimte. Het daglicht valt hier mooi naar binnen via de raampartijen rondom. Aan de bibliotheek grenzen verschillende gebouwdelen, waarin het gemeenteloket, de raadzaal, een muziekschool en een bankfiliaal zijn gehuisvest. Behalve voor raadsvergaderingen is de raadzaal eveneens in gebruik als theater.

Cultuurstrip

In het centrum van Amstelveen zijn naast en rond de bestaande schouwburg een aantal culturele instellingen samengebracht in een nieuw gebouwencomplex, aangeduid als de Cultuurstrip. Het betreft daarbij een poppodium/jongerencentrum (P60), een muziek- en dansschool en een volksuniversiteit.

Cultura

Het culturele centrum Cultura, bestaande uit een muziekschool, een creatief centrum en een multifunctionele zaal, ligt op de hoek van de Molenstraat en de Telefoonweg in Ede. Het betreft een gebouw met een vloeroppervlak van ca. 3700 m² waar cursussen worden gegeven en andere activiteiten worden georganiseerd op het gebied van muziek, dans, audio, fotografie, video, beeldende vorming en andere kunst- en creativiteitsvormen. Naast de muziekschool, de multifunctionele zaal en het atrium zijn in de nieuwbouw destijds tevens een bibliotheek, winkels en woningen gerealiseerd.

Gemeentearchief

Het nieuwe gemeentearchief maakt deel uit van het project Mariënburg Nijmegen, dat bestaat uit een Poortgebouw ten behoeve van theater- en bioscoopzalen (nieuwbouw) en vrijwel volledige nieuwbouw (op het casco na) van en aanbouw aan het voormali­ge politiebureau tot het zogenaamde Dienstenge­bouw, waarin behalve het gemeentearchief (4500 m²) ook de Dienst Sociale Zaken (12500 m²) en de Openbare Bibliotheek (4800 m²) gehuis­vest zullen worden.

Universiteitsbibliotheek, Utrecht

Op de campus aan De Uithof te Utrecht bevindt zich de centrale bibliotheek voor de Universiteit Utrecht. De Universiteitsbibliotheek in Utrecht is ontworpen door Wiel Arets Architects. Het gebouw is een glazen zwarte doos met hierin kantoren, onderwijsruimten, winkels en bibliotheek. Het totale vloeroppervlak bedraagt 36.000 m2.

Minnaertgebouw UU

Het Minnaertgebouw op het Uithof-terrein van de Universiteit Utrecht herbergt een groot deel van de faculteit voor Natuur- en Sterrenkunde. Midden in het gebouw bevindt zich een grote centrale hal, waar regenwater hoorbaar kletterend in een enorme vijver stroomt. Het gebouw bevat verder een faculteitsrestaurant met 500 zitplaatsen, onderwijsruimten (collegezalen, werkcollegezalen, computerzalen en individuele studie/werkplekken, practicumzalen) en een kantoor- en onderzoeksgedeelte waar diverse vakgroepen/instituten en administratieve afdelingen zijn ondergebracht.

Hijmans van den Bergh-gebouw

Het A.A. Hijmans van den Bergh-gebouw (ABC Onderwijsgebouw) is gevestigd in De Uithof te Utrecht. Het gebouw huisvest zowel WO, HBO als MBO opleidingen op het (bio)medische vlak. Kenmerkend voor het gebouw zijn de drie verticale ‘kokers’ welke de vijf bouwlagen van het gebouw doorsnijden. Ter plaatse van het middengebied tussen de kokers zijn op elke verdieping open studentwerkplekken gesitueerd. Aan de gevel zijn besloten ruimten aanwezig, waaronder (werk)collegezalen en kantoren. Het gebouw is uitgevoerd met betonkern-activering.

Technologiegebouw TU/e

De nieuwbouw van het Technologiegebouw behoort tot de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en bevindt zich op de TU/e campus. In het gebouw zijn onderzoeksruimten ondergebracht waaronder een grote cleanroom. Verder zijn in diverse laboratoria meetapparatuur en analyseapparatuur opgesteld. De meest gevoelige meettechnieken zijn opgesteld op trillingsgeïsoleerde vloervelden in het eilandenlab. In het gebouw bevinden zich verder kantoren, vergaderruimten en een centrale open bijeenkomstruimte waar onder meer recepties gehouden worden.

Muller-Lulofshuis (voorheen Boerhaavegebouw) HvA

Als onderdeel van de nieuwbouw en renovatie van de gebouwen van de Hogeschool van Amsterdam aan de Wibautstraat (Amstelcampus) is het Muller-Lulofshuis (voorheen Boerhaavegebouw) gerealiseerd. Dit gebouw wordt gekenmerkt door een intensieve menging van functies, georganiseerd rond een collectieve daktuin. Zo heeft de “kop” van het gebouw aan de Wibautstraat stedelijke functies op de begane grond en onderwijsfuncties op de hogere etages (o.a. twee auditoria). Onder de daktuin is een ruimte waarin een sporthal, fitnessruimte enz.

Gerechtsgebouw

Het Gerechtsgebouw in Alkmaar werd in het kader van de landelijke renovatie van gerechtsgebouwen (het JR120-project) gerenoveerd. De Rijksgebouwen­dienst had hiervoor prestatiespecificaties geformuleerd.

Klimaatbeheersing

Aan de hand van deze prestatiespecificaties zijn voor het Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp in bouwteamverband adviezen gegeven. Het gaat hierbij specifiek om het thermische klimaat in kantoren, verkeersruimten en specifieke ruimten.

Océ

Op het complex van Océ te Venlo is een projectengebouw gerealiseerd met onder meer een aantal ruimtes voor onderzoek/ontwikkelingsactiviteiten. Hierbij is sprake van een semi-reflectie-vrije ruimte ("half-dode kamer") en een aantal opstellingsblokken voor trillingsge­voelige apparatuur.

Stadhuis

Het oorspronkelijke stadhuis van Vlissingen werd gekenmerkt door een geslotenheid van het voorgebouw, slecht geconditioneerde kantoren en een donkere binnenplaats. Voor de nieuwe situatie is gekozen voor een grote transparantie van de raadzaal en overige zalen, een goede integrale conditionering van de werkplekken en een glasoverdekte binnenplaats annex burgerhal voor ontvangst en balies.

Stadhuis Alphen aan den Rijn

De nieuwbouw van het Stadhuis Alphen aan den Rijn bestond uit de volgende deelprojecten:

  • Een publiek gedeelte met baliefuncties en de raadzaal; opgenomen in "Het Palet"

  • Kantoor voor medewerkers gemeentelijke diensten (ook in "Het Palet")

  • Service Centrum Alphen (SCA); open ruimte ten behoeve van functies gerelateerd aan diensten geleverd door de overheid

  • Kantoren voor verhuur

Gemeentehuis

Van het Gemeentehuis te Ridderkerk is de bestaande laagbouw gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De bestaande hoogbouw is blijven bestaan en is via een loopbrug bereikbaar vanuit de nieuwbouw. De nieuwbouw heeft een vloeroppervlak van ca. 8700 m² en is opgedeeld in het gemeentehuis (ca. 6000 m²) en een multifunctioneel centrum (ca. 2700 m²). Onder de nieuwbouw is een parkeerkelder geplaatst. Het gemeentehuis bestaat grotendeels uit kantoren met daarnaast een raad- en trouwzaal.

AKN-Gebouw

Het samenwerkingsverband AKN is ontstaan in 1992 toen de AVRO, KRO en NCRV allen op NPO1 (destijds Nederland 1) uitzonden en daardoor in eenzelfde gebouw in Hilversum gevestigd werden. Sinds de fusies van omroepen legt de Stichting AKN zich alleen nog toe op het onderhoud en beheer van het AKN-Gebouw.

Codarts

De nieuwbouw van Codarts (voorheen Hogeschool voor Muziek en Theater) in Rotterdam bevat een muziekgedeelte (conser­vatorium) en een dansgedeelte. Het project is ontworpen en uitgevoerd in combinatie met de uitbreiding van De Doelen (concertgebouw, congreszaal en vergadercentrum).

Abonneer op geluidisolatie