geluid

Scheepvaart en Transport College

Het Scheepvaart- en Transportcollege is een internationaal kenniscentrum dat op alle niveau’s (VMBO, MBO en HBO) onderwijs verzorgt aan ruim 2000 leerlingen. Daarnaast vindt er volwasseneneducatie plaats en zijn er trainingen voor professionals. Het college verzorgt onderwijs voor de gehele transportketen in de haven. Verder wordt er onder meer software voor simulatiesystemen van kranen en schepen ontwikkeld.

Van Houtum Papier

Innovatieve papierfabriek

Van Houtum is al ruim 80 jaar leverancier van innovatieve washroomoplossingen inclusief hygiënepapier en is koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het hoofdkantoor en beide productielocaties bevinden zich in Swalmen, gemeente Roermond.

Woningen Leidsevaartweg

Voor twee woningen aan de Leidsevaartweg te Heemstede is een onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelasting ten gevolge van railverkeer. De woningen zijn gelegen in de geluidzone (Wet geluidhinder) van de spoorlijn Leiden-Haarlem. Door de verbouw en uitbreiding van de woningen neemt de geluidbelasting van de woningen toe. In het kader van de omgevingsvergunning voor het aspect bouwen (voorheen bouwvergunning) moet onderzocht worden of de geluidisolatie van de gevels en het dak voldoet aan eisen voor de karakteristieke geluidwering uit het Bouwbesluit.

Molen De Nolet

Stellingmolen De Nolet ziet er klassiek uit. In de kap is echter een moderne stroomgenerator ingebouwd. In de lagere verdiepingen zijn ontvangstruimten en een filmzaal gerealiseerd waarin gasten worden ontvangen. Het is de hoogste molen in Schiedam (42,5 meter en inclusief de aerodynamische wieken zelfs 55 meter) en daarmee ook de hoogste in zijn soort ter wereld. De molen is gelegen aan het water naast de distilleerderij van Nolet aan de Hoofdstraat in Schiedam, met woningen op circa 30 m afstand.

Hoogvliet supermarkten

Hoogvliet heeft circa 65 filialen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Het distributiecentrum is thans gevestigd in Alphen aan den Rijn maar zal op termijn verhuizen naar Bleiswijk. Hoogvliet-filialen worden op een kenmerkende wijze bevoorraad, namelijk door vrachtwagens met een afzetcontainer. In het filiaal wordt aansluitend een tweede, lege container weer mee teruggenomen hetgeen tijdsbesparing betekent.

Albert Heijn distributiecentra

Albert Heijn als omvangrijke retailer is voortdurend in beweging. De zes distributiecentra in Zaandam, Zwolle, Nieuwegein, Geldermalsen, Tilburg en Pijnacker bevoorraden dagelijks de winkels met een optimale logistieke aanpak. Daarnaast zijn er distributiecentra voor Albert Heijn Online.

Peutz ondersteunt Albert Heijn bij arbo- en milieuvraagstukken rond winkels en distributiecentra. Daarbij verzorgt Peutz vergunningaanvragen en technische onderzoeken op het gebied van geluid, trillingen, luchtkwaliteit, brand- en externe veiligheid, bestemmingsplanwijzigingen.

Lidl supermarkten/distributiecentra

Lidl is een internationaal opererende supermarktketen, is sinds 1995 in Nederland actief en heeft momenteel ruim 400 winkels in Nederland. Voor de distributie van goederen over deze winkels zijn zes distributiecentra gerealiseerd (in Tiel, Weert, Heerenveen, Etten-Leur, Zwaag en Waddinxveen).

Bijdrage van Peutz

Peutz heeft een aantal distributiecentra geadviseerd qua milieuvergunningaanvragen, met de daarbij behorende technische onderzoeken op het gebied van geluid, brand- en externe veiligheid, bodem.

Plus supermarkten

PLUS is een supermarktketen in Nederland met ruim 250 vestigingen van zelfstandige ondernemers.

Peutz ondersteunt Plus inzake diverse milieuvraagstukken rond winkels. Daarbij verzorgt Peutz technische onderzoeken bijvoorbeeld op het gebied van geluid.

Koninklijke Vezet B.V.

Vezet in Warmenhuizen produceert o.a. vers gesneden (panklare) groenten, fruitsalades, roerbakmixen, rauwkost, maaltijdsalades en pizza's voor Albert Heijn en andere afnemers, en maakt iedere dag meer dan 200 verschillende producten. Het bedrijf heeft de laatste jaren een imposante groei meegemaakt. De omvang van dit bedrijf blijkt uit de 1,5 miljoen kilo aan grondstoffen die per week worden verwerkt, en de circa 80 vrachtwagens die dagelijks die verse grondstoffen aanleveren. In 2014 is het 100-jarig bestaan gevierd en is het predicaat "Koninklijke" verleend.

Spoorwegemplacement

Op het spoorwegemplacement Den Haag Centraal-Binckhorst worden treinen opgesteld en schoongemaakt en worden inspecties en klein onderhoud uitgevoerd. De treinen worden van het station naar de opstellocaties gerangeerd. De sporen en de opstellocaties zijn in de periode tussen 2011 en 2014 omgebouwd. Ten behoeve van de aanvraag van de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (nu omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is een onderzoek uitgevoerd naar het geluid in de omgeving ten gevolge van de activiteiten op het gewijzigde emplacement.

Randstadrail Beatrixlaan

Randstadrail is een zogenaamd lightrail-concept, waarbij het materieel op zowel tramlijnen als spoorlijnen wordt ingezet tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Het tracé Beatrixlaan van Randstadrail verbindt de Zoetermeerlijn met het tramnet van Den Haag. Ter plaatse van de Prinses Beatrixlaan is het tracé op circa 6,5 m boven de grond gelegen. Het betreft een stalen netkous-constructie met een betonnen rijdek. Doelstelling was dat een treinpassage niet onaangenaam zou zijn voor passerend publiek onder de baan. In het traject is een glas overkapt station opgenomen.

Jumbo supermarkten

De afgelopen jaren zijn door Jumbo zo'n 200 C1000 winkels omgebouwd tot Jumbo. Bij de ombouw was in veel gevallen sprake van bouwkundige wijziging en/of uitbreiding van de supermarkt. Daarnaast zijn op diverse locaties in het land nieuwe Jumbo supermarkten geopend.

Geluidbronnen supermarkten

Typische geluidbronnen die spelen bij supermarkten betreffen het lossen van vrachtwagens t.b.v. de bevoorrading, koel- en vriesinstallaties (compressoren, condensor) en het rijden van rolcontainers en winkelwagens.

Randstadrail OV-terminal

Het station Den Haag Centraal is ingrijpend verbouwd. Hierbij is de nieuwe randstandrailverbinding in het tramstation opgenomen en is de verbinding met het treinstation verbeterd. Eén van de eerste werkzaamheden was de aanpassing van het tramplatform boven de treinsporen ten behoeve van het gebruik door Randstadrail. Het tramplatform van Randstadrail werd in 2006 opgeleverd.

Gelissen Beton B.V.

Gelissen Beton B.V. te Beek produceert diverse soorten betonnen putten en breedplaatvloeren. Op de productielocatie te Beek beschikt men hiervoor over verschillende machines voor diverse soorten betonverwerkende werkzaamheden. Tevens vinden in de bedrijfshal laswerkzaamheden plaats, o.a. aan de in de betonvloeren opgenomen wapening. De geproduceerde producten worden door een eigen heftruck vanuit de productiehal naar de opslag op het buitenterrein verplaatst. Hierdoor vinden tevens inpandige dieselmotoremissies plaats.

Tankstation Croonen

Tankstation Croonen wil uitbreiden

Het verkeer op de Maas en Waalweg (N322) langs Druten is in de loop der jaren flink toegenomen en zal naar verwachting de komende jaren blijven groeien. Bij het tankstation van W.J.M. Croonen & Zn. B.V., gelegen aan deze weg, neemt de vraag naar eetgelegenheid en rustplekken toe. Om aan deze vraag te voldoen wordt het tankstation uitgebreid met een wegrestaurant met parkeerterrein.

Abonneer op geluid