brandveiligheid

SRON Leiden

In Leiden is de nieuwe huisvesting van SRON in gebruik genomen. Dit Netherlands Institute for Space Research – onderdeel van NWO-I – had voorheen de standplaats in Utrecht. In het kader van de samenwerking met de Universiteit Leiden en de TU Delft is een nieuw onderzoeksgebouw gerealiseerd naast het Huygens-laboratorium. Vanaf medio 2018 is in hoog tempo een ontwerp gemaakt van het gebouw, in totaal zo'n 10.000 m² bvo, en in oktober 2019 is Kuijpers-Medicomzes gestart met de bouw.

Peutz en Efectis komen met eenduidige richtlijnen voor het opstellen van deskundigenverklaringen

De brandwerendheid van bouwproducten geeft aan in welke mate een constructie een brand kan tegenhouden. De brandwerendheid van een constructie wordt bepaald door middel van een brandtest. Uit de brandtest volgt een toepassingsgebied. Dit betreft het direct toepassingsgebied (Direct Field of Application, DIAP). Eventueel is uitbreiding mogelijk door middel van een EXAP (Extended Field of Application). Het resultaat wordt met DIAP en optioneel EXAP vastgelegd in een classificatie van de brandwerendheid volgens de EN 13501-2.

Hogeschool

Aan de Bolognalaan te Utrecht wordt de nieuwbouw van Hogeschool Utrecht gerealiseerd ten behoeve van de opleidingen Communicatie en Journalistiek, Economie en Management en ICT. Het betreft een "efficiënt, flexibel en duurzaam gebouw" met een vloeroppervlak van 21.500 m², ontworpen door architectenbureau Schmidt Hammer Lassen uit Denemarken.

VU O|2-gebouw

Het VU O|2-gebouw is het nieuwe onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het gebouw van circa 33.000 m2 bvo is ingericht voor het onderzoeksthema Human Life Sciences, waarbij meerdere instellingen deelnemen aan baanbrekend onderzoek. Sinds januari 2016 werken wetenschappers van de VU, het VUmc en de UvA in het O|2-gebouw samen aan vraagstukken van fundamenteel en toegepast bèta-medisch onderzoek. Het O|2-gebouw staat naast het ACTA, bovenop de gezamenlijke parkeergarage, op de campus van de Vrije Universiteit langs de Zuidas van Amsterdam.

Gerechtsgebouw

De renovatie en nieuwbouw van het gerechtsgebouw heeft een lange aanlooptijd gehad. Al vanaf de jaren '80 bleek behoefte aan uitbreiding. In 2006 werd Rob Hootsmans als architect ingeschakeld. De nieuwbouw is op 3 juni 2013 officieel in gebruik genomen. Het gerenoveerde bestaande rechtbankgebouw uit 1977 is in mei 2016 in gebruik genomen. Op 10 september 2016 is het gehele complex van de rechtbank officieel geopend.

De Poorten

In 2004-2005 is de voormalige Hasseltse Kerk te Tilburg verbouwd en uitgebreid tot multifunctionele accommodatie en wijkcentrum De Poorten. Binnen de muren van de historische facade uit 1898 zijn de Openbare Bibliotheek Tilburg, Jongerencentrum de Twern, Naschoolse Opvang en peuterspeelzaal Kinderstad, en Wijkorganisatie Goirle Hasselt Bouwmeesterbuurt gehuisvest.

Het Park

“Het Park” in Hoorn is een aansprekend gebouw met een door velen geprezen verschijning en ligging aan het IJsselmeer. De schouwburg bestaat uit een grote zaal en een kleine zaal met bijbehorende ruimten als foyers, restaurant, kantoren e.d. Onder het gehele complex bevindt zich een parkeergarage. Bij de nieuwbouw van de schouwburg Het Park te Hoorn heeft adviesbureau Peutz op veel verschillende terreinen adviesdiensten geleverd.

Scheepvaart en Transport College

Het Scheepvaart- en Transportcollege is een internationaal kenniscentrum dat op alle niveau’s (VMBO, MBO en HBO) onderwijs verzorgt aan ruim 2000 leerlingen. Daarnaast vindt er volwasseneneducatie plaats en zijn er trainingen voor professionals. Het college verzorgt onderwijs voor de gehele transportketen in de haven. Verder wordt er onder meer software voor simulatiesystemen van kranen en schepen ontwikkeld.

Cultuurstrip

In het centrum van Amstelveen zijn naast en rond de bestaande schouwburg een aantal culturele instellingen samengebracht in een nieuw gebouwencomplex, aangeduid als de Cultuurstrip. Het betreft daarbij een poppodium/jongerencentrum (P60), een muziek- en dansschool en een volksuniversiteit.

Minnaertgebouw UU

Het Minnaertgebouw op het Uithof-terrein van de Universiteit Utrecht herbergt een groot deel van de faculteit voor Natuur- en Sterrenkunde. Midden in het gebouw bevindt zich een grote centrale hal, waar regenwater hoorbaar kletterend in een enorme vijver stroomt. Het gebouw bevat verder een faculteitsrestaurant met 500 zitplaatsen, onderwijsruimten (collegezalen, werkcollegezalen, computerzalen en individuele studie/werkplekken, practicumzalen) en een kantoor- en onderzoeksgedeelte waar diverse vakgroepen/instituten en administratieve afdelingen zijn ondergebracht.

Muller-Lulofshuis (voorheen Boerhaavegebouw) HvA

Als onderdeel van de nieuwbouw en renovatie van de gebouwen van de Hogeschool van Amsterdam aan de Wibautstraat (Amstelcampus) is het Muller-Lulofshuis (voorheen Boerhaavegebouw) gerealiseerd. Dit gebouw wordt gekenmerkt door een intensieve menging van functies, georganiseerd rond een collectieve daktuin. Zo heeft de “kop” van het gebouw aan de Wibautstraat stedelijke functies op de begane grond en onderwijsfuncties op de hogere etages (o.a. twee auditoria). Onder de daktuin is een ruimte waarin een sporthal, fitnessruimte enz.

Zorgcluster Leidsche Rijn

Het gebied Zorgcluster Spoor bevindt zich centraal in Leidsche Rijn Utrecht. Het plangebied bestaat uit twee delen, namelijk een deel met zorgvoorzieningen en een deel waar Mitros Ontwikkeling 117 appartementen voor senioren heeft ontwikkeld naar ontwerp van Claus en Kaan Architecten te Amsterdam. De appartementen zijn gesitueerd in één appartementencomplex met drie verschillende gebouwdelen van 5, 9 en 12 bouwlagen. Er zijn ook bergingen, een entree en een gedeelte voor commerciële verhuur. Het plan is gerealiseerd door Trebbe Bouw West.

Stadhuis

Het oorspronkelijke stadhuis van Vlissingen werd gekenmerkt door een geslotenheid van het voorgebouw, slecht geconditioneerde kantoren en een donkere binnenplaats. Voor de nieuwe situatie is gekozen voor een grote transparantie van de raadzaal en overige zalen, een goede integrale conditionering van de werkplekken en een glasoverdekte binnenplaats annex burgerhal voor ontvangst en balies.

Stadhuis Alphen aan den Rijn

De nieuwbouw van het Stadhuis Alphen aan den Rijn bestond uit de volgende deelprojecten:

  • Een publiek gedeelte met baliefuncties en de raadzaal; opgenomen in "Het Palet"

  • Kantoor voor medewerkers gemeentelijke diensten (ook in "Het Palet")

  • Service Centrum Alphen (SCA); open ruimte ten behoeve van functies gerelateerd aan diensten geleverd door de overheid

  • Kantoren voor verhuur

Codarts

De nieuwbouw van Codarts (voorheen Hogeschool voor Muziek en Theater) in Rotterdam bevat een muziekgedeelte (conser­vatorium) en een dansgedeelte. Het project is ontworpen en uitgevoerd in combinatie met de uitbreiding van De Doelen (concertgebouw, congreszaal en vergadercentrum).

Maxima Medisch Centrum

De locatie Veldhoven van het Máxima Medisch Centrum is uitgebreid met een Auditorium, het Bureau Opname, een bibliotheek/studieruimte, vergaderruimten en uitbreiding van de horecavoorzieningen. Al deze functies zijn als separate volumes ondergebracht in een glasoverkapte ruimte annex binnenplein, waarbij de uitbreiding van de horeca deels als terras op het binnenplein is gerealiseerd. Ook een van de vergaderruimten is als semi-open ruimte in het plan opgenomen.

Lloyd Hotel

Het Lloyd Hotel, in 1918 ontworpen door architect Evert Breeman, is een Rijksmonument in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam. Na 1989 is het gebouw een tijdlang verwaarloosd. In 1996 schreef de gemeente Amsterdam een prijsvraag uit. Wie het beste idee had voor een nieuwe bestemming van het gebouw zou het recht op koop krijgen.

Gemeentehuis Cranendonk

Het gerenoveerde Gemeentehuis van de gemeente Cranendonk in Budel is opgeleverd in 2014 en omvat circa 3.500 m² vloeroppervlakte verdeeld over 4 bouwlagen (begane grond en 3 verdiepingen). Het originele gebouw kenmerkte zich als een donker en en vrij gehorig gebouw dat was opgedeeld in zelfstandige gebouwdelen om een centrale hal. Door de lage begane grond en vele gangen in verhouding tot de kantoorruimte, lag er een behoorlijke uitdaging in relatie tot de brandveiligheid.

De Holland

In de zomer van 2015 is de renovatie van het gebouw 'De Holland' in Dordrecht afgerond en opgeleverd. De renovatie betreft de transformatie van (oorspronkelijk) een verzekeringsgebouw naar het Nationaal Onderwijsmuseum. De Holland betreft een gemeentelijk monument naar een ontwerp door Sybold van Ravesteijn.

Abonneer op brandveiligheid