Interne geluidisolatie

Een goede interne geluidisolatie tussen bijvoorbeeld woningen, kantoorvertrekken of tussen onderzoekskamers in ziekenhuizen is van belang om onderlinge overlast en concentratieverstoring te voorkomen en voldoende privacy te realiseren. Voor diverse situaties zijn eisen opgenomen in het Bouwbesluit.

De geluidisolatie van een constructie wordt bepaald door de massa, opbouw en mate van kierdichtheid. Vooral in gebouwen met lichte inbouwpakketten is de geluidisolatie vaak kritisch. Een juiste afstemming tussen plafonds en wanden is vereist om een optimum tussen flexibiliteit en geluidisolatie te realiseren.

Peutz kan de te verwachten geluidisolatie prognosticeren aan de hand van door het bureau ontwikkelde rekenmodellen. Even belangrijk is echter de toetsing van toe te passen componenten, bijvoorbeeld aan de hand van metingen. Peutz beschikt over een gecertificeerd laboratorium voor akoestiek. Voor in de praktijk te realiseren geluidisolatie is uitvoeringsbegeleiding van groot belang.

De interne geluidisolatie van wandconstructies kan ook in de praktijk worden bepaald met behulp van ruisbronnen. Peutz beschikt ook over meetapparatuur waarmee zeer hoge geluidisolaties kunnen worden vastgesteld, zoals tussen horecagelegenheden en aangrenzende woningen of tussen zalen in concertgebouwen en theaters.