Wabo in de praktijk: indienen aanvraag

Omgevingsloket Online (OLO)

Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via een landelijk uniform aanvraagformulier. De aanvraag is digitaal in te vullen en in te dienen of het formulier kan worden gedownload, ingevuld en schriftelijk worden ingediend. De basis wordt gevormd door het (digitale) Omgevingsloket Online (het OLO). Het OLO is toegankelijk via de website van de betreffende gemeente waar het project gerealiseerd/uitgevoerd gaat worden.

Vergunningcheck

Het OLO bevat ook een vergunningcheck. Bekeken kan worden of voor het project een omgevingsvergunning noodzakelijk is.

Aanvragen vergunning

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning via het OLO dient digitaal een uitgebreide vragenboom te worden doorlopen. Ook wordt uiteindelijk aangegeven welke bijlagen (technische tekeningen, onderzoeken) toegevoegd dienen te worden. Nadat alle benodigde informatie is verzameld kan de digitale aanvraag definitief aan de gemeente worden verzonden. De gemeente kan aan de slag met het beoordelen van de aanvraag en opstellen van de vergunning. De voortgang en status kunnen worden gevolgd via het OLO.