Ruimtelijke ordening

Streep door het PAS, wat nu?

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan: op 29 mei jl. heeft de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (het PAS). Het PAS mag dus niet als toestemmingsbasis voor activiteiten gebruikt worden die leiden tot stikstofdepositie op al overbelaste beschermde natuurgebieden (Natura 2000). Het einde van het PAS hing met de uitspraak van het Europese Hof van 7 november 2018 al nadrukkelijk in de lucht (zie ook hier).

Waterstof als motor

Waterstof is schoon, waterstof is een efficiënte energiedrager en waterstof kan opgewekt worden met zonne- of windenergie. Naast warmte komt er water vrij bij de verbranding van waterstof. Aandrijflijnen voor auto's en vrachtwagens op waterstof en zelfs in de toekomst industrieel materieel en scheepsvaart op waterstof zijn dus CO2-neutraal. Ook het schadelijke HC en NOx wordt bij verbranding van waterstof niet uitgestoten, een bijkomend voordeel. Waterstof lijkt daarmee de ideale manier om de energietransitie te ondersteunen.

Broekman Logistics opent state-of-the-art distributiecentrum

Broekman Logistics heeft dinsdag 7 mei haar gloednieuwe meesterwerk van 65.000 m2 in Venlo geopend. Het magazijn, dat voldoet aan de strengste veiligheidsnormen voor de opslag van gevaarlijke goederen, werd het toneel van een spetterende opening.

De nieuwbouw werd feestelijk geopend door Raymond Riemen van Broekman Logistics, Wim Heylen van Heylen Warehouses, gedeputeerde Joost van den Akker van de Provincie Limburg en wethouder Boom van de gemeente Venlo.

Nieuwbouw Broekman Logistics Venlo in gebruik

Sinds begin 2019 is het nieuwe distributiecentrum van Broekman Logistics in Venlo in gebruik genomen. Broekman heeft dit nieuwe pand (met een oppervlakte van ca. 65.000 m2) specifiek ontwikkeld voor de op- en overslag van grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke goederen. Het BRZO-bedrijf bestaat uit vier grote opslagmagazijnen en voldoet aan de strengste eisen voor de opslag van verpakte gevaarlijke goederen (PGS 15) ende opslag van organische peroxiden (PGS 8). Twee van de vier opslagmagazijnen zijn onderverdeeld in kleinere compartimenten voor de opslag van verpakte gevaarlijke goederen.

VU O|2-gebouw

Het VU O|2-gebouw is het nieuwe onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het gebouw van circa 33.000 m2 bvo is ingericht voor het onderzoeksthema Human Life Sciences, waarbij meerdere instellingen deelnemen aan baanbrekend onderzoek. Sinds januari 2016 werken wetenschappers van de VU, het VUmc en de UvA in het O|2-gebouw samen aan vraagstukken van fundamenteel en toegepast bèta-medisch onderzoek. Het O|2-gebouw staat naast het ACTA, bovenop de gezamenlijke parkeergarage, op de campus van de Vrije Universiteit langs de Zuidas van Amsterdam.

Van Houtum Papier

Innovatieve papierfabriek

Van Houtum is al ruim 80 jaar leverancier van innovatieve washroomoplossingen inclusief hygiënepapier en is koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het hoofdkantoor en beide productielocaties bevinden zich in Swalmen, gemeente Roermond.

Canisius College

Begin 2016 is de nieuwbouw/renovatie van het Canisius College te Nijmegen (ca. 9.500 m2) opgeleverd. Het bestaande monumentale deel aan de Berg en Dalseweg is gerenoveerd en erachter is nieuwbouw gerealiseerd.

De Kortenaer

Aan de Kortenaerkade te Den Haag zijn in het voormalige kantoorgebouw "De Kortenaer" met een totaal oppervlak van 15.000 m² appartementen en stadswoningen gehuisvest. Het gebouwdeel aan de Kortenaerkade bestaat uit 11 bouwlagen, te weten kelder t/m 9e verdieping waarbij ter hoogte van de begane grond eveneens een ruimte (500 m²) is gerealiseerd ten behoeve van winkel/horeca. De achterliggende gebouwdelen (paviljoens) aan de Anna Paulownastraat en De Ruyterstraat bestaan uit 4 bouwlagen, te weten kelder t/m 3e verdieping.

Zusterflat

Op dit moment is er in Delft een tekort aan studentenhuisvesting. Om aan de vraag te kunnen voldoen worden leegstaande panden omgebouwd tot studentenwooneenheden, zo ook de voormalige zusterflat van de GGD, welke is gelegen Aan Het Verlaat te Delft.

Etos distributiecentrum

Etos, onderdeel van het Ahold-concern, heeft in Nederland bijna 550 drogisterijen waarvan ongeveer de helft franchiseondernemingen. Filialen bevinden zich in heel Nederland. Deze worden bevoorraad vanuit het distributiecentrum in Beverwijk.

Peutz ondersteunt Etos bij milieuprocedures voor haar distributiecentrum, en verzorgt meldingen en technische onderzoeken op het gebied van geluid, brand- en externe veiligheid en bestemmingsplanwijzigingen.

Albert Heijn distributiecentra

Albert Heijn als omvangrijke retailer is voortdurend in beweging. De zes distributiecentra in Zaandam, Zwolle, Nieuwegein, Geldermalsen, Tilburg en Pijnacker bevoorraden dagelijks de winkels met een optimale logistieke aanpak. Daarnaast zijn er distributiecentra voor Albert Heijn Online.

Peutz ondersteunt Albert Heijn bij arbo- en milieuvraagstukken rond winkels en distributiecentra. Daarbij verzorgt Peutz vergunningaanvragen en technische onderzoeken op het gebied van geluid, trillingen, luchtkwaliteit, brand- en externe veiligheid, bestemmingsplanwijzigingen.

Economische ontwikkelingszone Oudevaart Zuid

Met het nieuwe bestemmingsplan 'Economische ontwikkelingszone Oudevaart Zuid' is beoogd een grote stap te zetten in de richting van de ontwikkeling van een Agribusinesspark in het Noord-Hollandse Warmenhuizen, gemeente Schagen. Met dit ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Oudevaart-Zuid gelegen terrein wordt voorzien in het accommoderen van toekomstige activiteiten van het grootste groenteverwerkend bedrijf van West-Europa Kramer/Vezet c.s. en zaadveredelingsbedrijf Hazera Seeds. Diverse hobbels moesten worden genomen om te komen tot een breed gedragen en flexibel bestemmingsplan.

Gelre ziekenhuizen locatie Lukas

In 2002 is Gelre ziekenhuizen gestart met het ontwerp voor en de realisatie van het samenvoegen van de ziekenhuizen Juliana en Lukas op de locatie Lukas in Apeldoorn. Hierbij is de bestaande locatie opnieuw ingericht en is het ziekenhuis Lukas uitgebreid met circa 45.000 m2 GBO. De bestaande gebouwen (circa 35.000 m2) zijn gerenoveerd.

Abonneer op Ruimtelijke ordening