bouwfysica

Peutz pakt de 1e, 2e en 3e plaats in masterclass Bouwfysisch ontwerpen NVBV

'Blij verrast’ was Charles van Marrelo van het Atelier van de Rijksbouwmeester over de concepten die de deelnemers aan de masterclass Bouwfysisch Ontwerpen eind november presenteerden. De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV) organiseerde de masterclass in samenwerking met het Atelier van de Rijksbouwmeester naar aanleiding van de uitdagingen die rijksbouwmeester Floris Alkemade bij de bouwfysici van de NVBV had neergelegd.

Vernieuwbouw Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Na de fusie van het Sint Lucas Ziekenhuis en het Sint Andreasziekenhuis is besloten om het bestaande Sint Lucas Ziekenhuis uit te breiden met nieuwbouw. Deze nieuwbouw is op zeer korte afstand van de A10 gerealiseerd waardoor sprake is van zeer hoge geluidbelasting op de oostgevels. Na de realisatie van deze uitbreiding zijn in het bestaande ziekenhuis verbouwingen en renovaties uitgevoerd. Het ziekenhuisbedrijf is niet onderbroken.

Hogeschool

Aan de Bolognalaan te Utrecht wordt de nieuwbouw van Hogeschool Utrecht gerealiseerd ten behoeve van de opleidingen Communicatie en Journalistiek, Economie en Management en ICT. Het betreft een "efficiënt, flexibel en duurzaam gebouw" met een vloeroppervlak van 21.500 m², ontworpen door architectenbureau Schmidt Hammer Lassen uit Denemarken.

VU O|2-gebouw

Het VU O|2-gebouw is het nieuwe onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het gebouw van circa 33.000 m2 bvo is ingericht voor het onderzoeksthema Human Life Sciences, waarbij meerdere instellingen deelnemen aan baanbrekend onderzoek. Sinds januari 2016 werken wetenschappers van de VU, het VUmc en de UvA in het O|2-gebouw samen aan vraagstukken van fundamenteel en toegepast bèta-medisch onderzoek. Het O|2-gebouw staat naast het ACTA, bovenop de gezamenlijke parkeergarage, op de campus van de Vrije Universiteit langs de Zuidas van Amsterdam.

De Veste

In Helmond is de nieuwbouw van het multifunctioneel centrum De Veste in de wijk Brandevoort gerealiseerd. Het centrum bestaat uit een basisschool, peuterspeelzaal, BSO, kinderdagverblijf, muzieklesruimte, tienerruimte, sociaal cultureel centrum, alsmede een grote zaal en een café. De grote zaal is door middel van voorzetwanden in drieën op te delen en wordt dan gebruikt als speelzalen. De akoestiek in deze zaal is afgestemd op het meervoudig gebruik zoals theater, toneel, harmonie e.d. Direct naast en boven het café zijn woningen gesitueerd.

Scheepvaart en Transport College

Het Scheepvaart- en Transportcollege is een internationaal kenniscentrum dat op alle niveau’s (VMBO, MBO en HBO) onderwijs verzorgt aan ruim 2000 leerlingen. Daarnaast vindt er volwasseneneducatie plaats en zijn er trainingen voor professionals. Het college verzorgt onderwijs voor de gehele transportketen in de haven. Verder wordt er onder meer software voor simulatiesystemen van kranen en schepen ontwikkeld.

Hijmans van den Bergh-gebouw

Het A.A. Hijmans van den Bergh-gebouw (ABC Onderwijsgebouw) is gevestigd in De Uithof te Utrecht. Het gebouw huisvest zowel WO, HBO als MBO opleidingen op het (bio)medische vlak. Kenmerkend voor het gebouw zijn de drie verticale ‘kokers’ welke de vijf bouwlagen van het gebouw doorsnijden. Ter plaatse van het middengebied tussen de kokers zijn op elke verdieping open studentwerkplekken gesitueerd. Aan de gevel zijn besloten ruimten aanwezig, waaronder (werk)collegezalen en kantoren. Het gebouw is uitgevoerd met betonkern-activering.

Technologiegebouw TU/e

De nieuwbouw van het Technologiegebouw behoort tot de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en bevindt zich op de TU/e campus. In het gebouw zijn onderzoeksruimten ondergebracht waaronder een grote cleanroom. Verder zijn in diverse laboratoria meetapparatuur en analyseapparatuur opgesteld. De meest gevoelige meettechnieken zijn opgesteld op trillingsgeïsoleerde vloervelden in het eilandenlab. In het gebouw bevinden zich verder kantoren, vergaderruimten en een centrale open bijeenkomstruimte waar onder meer recepties gehouden worden.

Muller-Lulofshuis (voorheen Boerhaavegebouw) HvA

Als onderdeel van de nieuwbouw en renovatie van de gebouwen van de Hogeschool van Amsterdam aan de Wibautstraat (Amstelcampus) is het Muller-Lulofshuis (voorheen Boerhaavegebouw) gerealiseerd. Dit gebouw wordt gekenmerkt door een intensieve menging van functies, georganiseerd rond een collectieve daktuin. Zo heeft de “kop” van het gebouw aan de Wibautstraat stedelijke functies op de begane grond en onderwijsfuncties op de hogere etages (o.a. twee auditoria). Onder de daktuin is een ruimte waarin een sporthal, fitnessruimte enz.

Zorgcluster Leidsche Rijn

Het gebied Zorgcluster Spoor bevindt zich centraal in Leidsche Rijn Utrecht. Het plangebied bestaat uit twee delen, namelijk een deel met zorgvoorzieningen en een deel waar Mitros Ontwikkeling 117 appartementen voor senioren heeft ontwikkeld naar ontwerp van Claus en Kaan Architecten te Amsterdam. De appartementen zijn gesitueerd in één appartementencomplex met drie verschillende gebouwdelen van 5, 9 en 12 bouwlagen. Er zijn ook bergingen, een entree en een gedeelte voor commerciële verhuur. Het plan is gerealiseerd door Trebbe Bouw West.

Gemeentehuis

Van het Gemeentehuis te Ridderkerk is de bestaande laagbouw gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De bestaande hoogbouw is blijven bestaan en is via een loopbrug bereikbaar vanuit de nieuwbouw. De nieuwbouw heeft een vloeroppervlak van ca. 8700 m² en is opgedeeld in het gemeentehuis (ca. 6000 m²) en een multifunctioneel centrum (ca. 2700 m²). Onder de nieuwbouw is een parkeerkelder geplaatst. Het gemeentehuis bestaat grotendeels uit kantoren met daarnaast een raad- en trouwzaal.

Audiologisch Centrum

Het Zorgverzamelgebouw te Tilburg is gebouwd in opdracht van de vestiging Tilburg van het TweeSteden Ziekenhuis en is in 2005 opgeleverd. In het Zorgverzamelgebouw is het Audiologisch Centrum Tilburg ondergebracht. In het Audiologisch Centrum wordt onderzoek gedaan en geadviseerd bij hoor-, spraak- en taalproblemen. Peutz heeft geadviseerd over de akoestische aspecten van het Audiologisch Centrum.

Lloyd Hotel

Het Lloyd Hotel, in 1918 ontworpen door architect Evert Breeman, is een Rijksmonument in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam. Na 1989 is het gebouw een tijdlang verwaarloosd. In 1996 schreef de gemeente Amsterdam een prijsvraag uit. Wie het beste idee had voor een nieuwe bestemming van het gebouw zou het recht op koop krijgen.

Gemeentehuis Cranendonk

Het gerenoveerde Gemeentehuis van de gemeente Cranendonk in Budel is opgeleverd in 2014 en omvat circa 3.500 m² vloeroppervlakte verdeeld over 4 bouwlagen (begane grond en 3 verdiepingen). Het originele gebouw kenmerkte zich als een donker en en vrij gehorig gebouw dat was opgedeeld in zelfstandige gebouwdelen om een centrale hal. Door de lage begane grond en vele gangen in verhouding tot de kantoorruimte, lag er een behoorlijke uitdaging in relatie tot de brandveiligheid.

De Lawei en De Meldij

Schouwburg De Lawei te Drachten bestaat uit twee gebouwgedeelten: De Lawei en De Meldij. De voormalige Meldij is volledig gesloopt en opnieuw gebouwd. Hierbij is dit gebouwgedeelte aanzienlijk uitgebreid. Dit deel omvat nu een vlakke vloer zaal met 225 stoelen schuifbare tribune, een filmzaal met 99 vaste stoelen, popoefen- en drumlokalen, muzieklesruimten, centrum voor de kunsten met onder andere schilders en edelsmeden, een danszaal en een foyer met bar.

De Klinker

Het in 2015 geopende cultuurhuis De Klinker heeft een theaterzaal, een zaal met vlakke vloer, een café, een bibliotheek, een TV- en radio studio en verschillende les- en oefenruimtes voor muziek, drum en dans. Het cultuurhuis heeft een totale oppervlakte van ca. 8.000 m2. Peutz adviseerde ten aanzien van akoestiek, bouwfysica en de brandveiligheid.

Scholingsboulevard

De Scholingsboulevard is gevestigd in Enschede, op twee locaties in twee nieuwe panden met een bijzondere architectuur. Drie onderwijsinstellingen (Het Stedelijk Lyceum, Bonhoeffer College en het ROC van Twente) vinden in de nieuwe vmbo/mbo-school hun onderdak (bedoeld voor 2600 leerlingen). Het door de school gehanteerde vernieuwende onderwijsconcept en een flexibele leeromgeving zijn een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van de schoolgebouwen geweest.

Brede School Poseidon

In 2013 is de nieuwbouw van een Brede School in IJburg te Amsterdam gerealiseerd. In de school worden twee basisscholen en een peuterspeelzaal ondergebracht. Op de verdieping boven de aula bevindt zich een gymzaal. Centraal in de school zijn twee speellokalen aanwezig die middels verplaatsbare binnenwanden gekoppeld kunnen worden aan de gemeenschappelijke ruimte zodat één grote gemeenschappelijke ruimte ontstaat met een vide naar de 1e verdieping.

Brede School Ekenrooi

In 2011 is de Brede School Ekenrooi te Waalre in gebruik genomen. In het gebouw zijn de openbare basisschool Ekenrooi, basisschool St. Christoffel, Stichting Peuterspeelzalen Waalre en kinderopvang Kinderstad gehuisvest. Het gebouw kenmerkt zich door de ronde gebouwvorm en een galerijgevel waarlangs iedere klas direct vanuit buiten toegankelijk is.

De Bazel

De Bazel, voormalig hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), is een imposant gebouw (ca. 32.000 m2) uit 1926 aan de Vijzelstraat in Amsterdam. Het gebouw werd ontworpen door architect Karel de Bazel en geldt als zijn belangrijkste werk. De Bazel diende achtereenvolgens als hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de Algemene Bank Nederland en ABN-AMRO. In 1999 kocht de gemeente Amsterdam het pand om er na een grondige renovatie door architectenbureau Claus en Kaan en restauratiearchitect Maarten Fritz vanaf 2007 het Gemeentearchief in te huisvesten.

Stadsschouwburg

De Stadsschouwburg in Haarlem is een rijksmonument en is begin 20e eeuw gebouwd. Het is één van de vijf oudste theaters van Nederland. Vanwege de hedendaagse eisen is het gebouw gerenoveerd en uitgebreid. Het toneel was te klein, er waren te weinig kleedkamers en er was geen ruimte meer om de decors, die in de loop der jaren alsmaar groter werden, te herbergen. Dit ruimtegebrek is opgelost door de uitbreiding, die met name bestaat uit een grotere toneeltoren, een repetitieruimte, kleedruimten en kantoren.

Abonneer op bouwfysica